12946_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
12946
Ny vareprisindeks
statistikk
2001-02-09T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. januar 2001

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ny vareprisindeks

En ny vareprisindeks for industrinæringene publiseres for første gang - med januarindeksen 2001. Data og metoder er per i dag helt ut i samsvar med produsentprisindeksen. En viktig forskjell er at den nye indeksen ikke har restriksjoner hva gjelder endringer i tidligere publiserte tall.

Den nye vareprisindeksen for industrinæringene vil omfatte næringene olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Datagrunnlag, metoder mv. er per i dag i samsvar med produsentprisindeksen, men vil altså framover bli endret med økt tilfang av prisinformasjon - også for tidligere år. Av den grunn vil den nye prisindeksen i liten grad være egnet for bruk i forbindelse med prisjustering av kontrakter mv.

Den nye indeksen vil være månedlig og publiseres den 10. i hver måned. Hvis den 10. faller på en lørdag eller søndag flyttes dato for publisering til henholdsvis fredag 9. eller mandag 11.

Fall i januarprisene

Industriens priser til hjemmemarkedet og eksport sett under ett falt med 1,2 prosent fra desember 2000 til januar 2001. Nedgang i prisene på raffinerte oljeprodukter gir det største bidraget, men det er også notert fall i prisene på enkelte ikke-jernholdige metaller. 12-månedersendringen (januar 2000 - januar 2001) var på 4,9 prosent, etter 6,7 prosent i desember. Viktige bidrag kommer fra treforedling, næringsmidler og oljeraffinering.

Industriens priser til hjemmemarkedet viste en mer moderat nedgang - med 0,4 prosent fra desember 2000 til januar 2001. Lavere priser på raffinerte oljeprodukter gir det største bidraget, men også prisene på enkelte ikke-jernholdige metaller er blitt lavere i hjemmemarkedet. 12-månedersendringen (januar 2000 - januar 2001) var på 4,3 prosent, etter 5 prosent i desember.

Samlet indeks for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (totalindeksen) falt 4,7 prosent fra desember til januar, etter -10,8 fra november til desember i fjor. Lavere priser på råolje, raffinerte oljeprodukter og metaller trekker ned. Økte priser på elektrisk kraft trekker i motsatt retning. Med nedgangen i råoljeprisene falt også 12-månedersendringen for totalindeksen sterkt. I januar var veksten på 3,3 prosent, etter 9 prosent i desember.

Det er innsatsvarene som har hatt sterkest vekst de siste 12 måneder. Økningen var på 5,8 prosent i januar, etter 7,2 prosent i desember. Økte priser på tradisjonelle eksportvarer som treforedlingsprodukter, kjemiske råvarer og ikke-jernholdige metaller trekker opp. Også energivarene trekker opp, men bidrag fra olje- og gassutvinning har falt merkbart fra desember til januar. En sesongpreget oppgang i pris på elektrisk kraft trekker i motsatt retning. For konsumvarer har prisveksten de siste 12 måneder være relativt stabil rundt 3 prosent, der veksten er klart størst for ikke-varige konsumvarer.

Mer informasjon om indeksen

Mer informasjon finnes på web-siden under " Om indeksen " og " Omlegging ".

Vareprisindeks for industrinæringene. 2000=100
    Endring i prosent
  Januar 2001 Desember 2000-januar 2001 Januar 2000-januar 2001
Totalindeks 93,32 -4,7 3,3
Olje- og gassutvinning 86,14 -7,7 2,8
Industri og bergverksdrift 100,82 -1,1 4,9
Kraftforsyning 136,02 7,5 7,8