419607_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/pppvare/aar
419607
statistikk
2020-06-23T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
pppvare, Prisnivå på varer og tjenester, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
true

Prisnivå på varer og tjenester2019

Innhold

Publisert:

Fra og med 11. august 2020 vil "Prisnivå på varer og tjenester" bli publisert sammen med statistikken "BNP per innbygger, prisnivåjustert" under "Sammenlikning av prisnivå i Europa".

Prisnivå på varer og tjenester. Utvalgte land. Indeks. EU27=1001
Prisnivåindekser (EU27=100)
2019
1Kilde: Eurostat
Norge150
Island154
Sverige121
Danmark141
Finland127
Frankrike114
Italia103
Polen60
Storbritannia121
Tyskland107