434646_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppi/maaned
434646
statistikk
2021-06-10T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeksen, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeksenmai 2021

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Produsentprisindeksen. 2015=100
Indeksendring i prosentIndeksVekter1
April 2021 - Mai 2021Mai 2020 - Mai 2021
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
2Fra og med januar 2019 ble distribusjon av strøm (nettleie) en del av kraftforsyning. Indeksendring fra 2018 til 2019 gir derfor et feilaktig bilde av prisutviklingen.
PPI total2,829,4121,81 000,0
 
Utvalgte indeksserier
PPI uten energivarer0,82,2114,0633,4
Energivarer5,693,4135,6366,6
Utvinning og utvinningstjenester6,674,9114,4322,9
Kraftforsyning27,059,8237,044,0
Industri totalt0,29,6122,0616,8
 
Utvalgte industrinæringer
Næringsmiddelindustri0,0-0,6119,2172,0
Petroleums- og kullvareindustri-4,384,9135,559,7
Metallindustri4,316,0147,157,5
Maskinindustri0,13,2117,332,7