244793
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned
244793
Konsumprisene svakt opp i november
statistikk
2016-12-09T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper, tjenestegrupper, priskalkulator, indeksKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
false
Konsumprisindeksen (KPI) viser prisutvikling og inflasjon for varer og tjenester. KPI for november 2016 var 0,2 prosent høyere enn måneden før.

Konsumprisindeksennovember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fra januarindeksen, som publiseres 10. februar 2017, vil referanseåret i KPI endres til 2015 (2015=100). Dette gjelder også KPI-JA, KPI-JAE og andre serier. Mer informasjon om nytt referanseår vil bli publisert 10. februar 2017.

Konsumprisene svakt opp i november

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent fra oktober til november. Tolvmånedersendringen i KPI var 3,5 prosent i november, en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra oktober. Utviklingen i strømprisene er hovedårsaken bak KPI i november.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
Oktober 2016 - November 2016November 2015 - November 2016November 2016
KPI Totalindeks0,23,5146,7
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer-0,91,6137,0
Bolig, lys og brensel1,56,0183,0
Transport-0,32,6154,5
Kultur og fritid0,54,5131,0
Klær og skotøy0,94,459,1
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100)-0,12,6136,3
 
KPI etter leveringssektor
(desember 2014 = 100)
Varer0,54,1107,6
Tjenester0,03,0105,3
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer-0,23,0106,2
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI-JAE viste en nedgang på 0,1 prosent fra oktober til november, og hadde en tolvmånedsendring på 2,6 prosent i november. KPI var 146,7 (1998=100) i november 2016, mot 141,7 i november 2015, noe som tilsvarer en tolvmånedersendring på 3,5 prosent.

Månedsendring: Høyere priser på energi

Fra oktober til november gikk KPI opp 0,2 prosent. Oppgangen skyldes hovedsakelig økte priser på energivarer. Prisen på elektrisitet inkludert nettleie steg 8,2 prosent. Etter kraftige oppganger i strømprisene de siste to måneder må vi tilbake til årsskiftet 2010 / 2011 for å se et høyere prisnivå.

Prisene på autodiesel og bensin steg med henholdsvis 4,5 og 2,7 prosent sist måned. KPI uten energivarer (KPI-JE) sank 0,1 prosent fra oktober til november.

Prisene på mat falt 1,0 prosent fra oktober til november. Etter fire måneder med fall er matvareindeksen tilbake på nivået i juni. Blant matvarene ble det målt prisnedganger spesielt på frukt og grønnsaker. Prisene på importerte jordbruksvarer falt 4,7 prosent mens de norske jordbruksvarene viste en knapp prisnedgang fra sist måned.

Prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler falt 4,0 prosent fra oktober til november, mens flybilletter viste en samlet nedgang på 8,3 prosent i perioden.

Tolvmånedersendring: Fortsatt høy oppgang i elektrisitetsprisene

Økte strømpriser var den viktigste årsaken til at KPI i november i år var 3,5 prosent høyere enn i november i fjor. Prisen på elektrisitet inkludert nettleie steg 31,4 prosent de siste tolv måneder. KPI uten elektrisitet (KPI-JEL) økte 2,7 prosent fra november 2015 til november 2016. Prisene på strøm trekker dermed tolvmånedersveksten i KPI opp 0,8 prosentpoeng.

Fall i prisene på importerte jordbruksvarer, på 5,3 prosent, var en viktig dempende komponent bak tolvmånedersveksten. Frukt viste en prisnedgang på 9,0 prosent fra november 2015 til november 2016. Dette er den laveste tolvmånedersendringen målt for frukt siden juni 2008. Prisene på grønnsaker falt 2,8 prosent de siste tolv måneder.

Endring i tolvmånedersveksten: Avtagende veksttakt

Tolvmånedersveksten i KPI sank fra 3,7 prosent i oktober til 3,5 prosent i november. Hovedårsaken til nedgangen var prisutviklingen på matvarer samt møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler. Prisene på matvarer falt 1,0 prosent fra oktober til november 2016, mens de i samme periode i fjor steg 0,7 prosent. Møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler falt 4,0 prosent i november i år, mens de falt med kun 0,5 prosent samme periode i fjor.

Utviklingen på strømprisene trakk tolvmånedersveksten i motsatt retning. Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,6 prosent i november, ned 0,3 prosentpoeng fra oktober.

Utvidet konsumklassifisering og ny offisiell oversettelse av ECOICOP Åpne og lesLukk

Fra januar 2016 har KPI tatt i bruk Eurostats konsumklassifisering (ECOICOP) - en utvidet klassifisering på detaljert nivå. Da SSB lenge har publisert uoffisielle 5- og 6-sifrede konsumgrupper innen matvarer og alkoholfrie drikker medfører det at enkelte varer og tjenester har flyttet konsumgruppe når de nå klassifiseres etter ECOICOP. Dette gir brudd i noen tidsserier på de mest detaljerte nivåene, spesielt merkbart for statistikkbankens brukere innenfor gruppene matvarer og alkoholfrie drikker. 

Samtidig har KPI tatt i bruk en ny offisiell norsk oversettelse av ECOICOP. Dette medfører navnendring for noen av de publiserte gruppene.

Se utfyllende liste over gamle og nye navn (Excel)   

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB