244793_tabell_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned
244793_tabell
statistikk
2016-12-09T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
false
Konsumprisindeksen (KPI) viser prisutvikling og inflasjon for varer og tjenester. KPI for november 2016 var 0,2 prosent høyere enn måneden før.

Konsumprisindeksennovember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Konsumprisindeks 1998=100fullscreen-iconKonsumprisindeks 1998=100excel-iconKonsumprisindeks 1998=100csv-iconKonsumprisindeks 1998=100
Tabell 2Konsumprisindeks, historisk serie (1998=100)fullscreen-iconKonsumprisindeks, historisk serie (1998=100)excel-iconKonsumprisindeks, historisk serie (1998=100)csv-iconKonsumprisindeks, historisk serie (1998=100)
Tabell 3Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, etter COICOP. Måneds- og 12 månedersendringfullscreen-iconKonsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, etter COICOP. Måneds- og 12 månedersendringexcel-iconKonsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, etter COICOP. Måneds- og 12 månedersendringcsv-iconKonsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, etter COICOP. Måneds- og 12 månedersendring
Tabell 4Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, etter leveringssektor. Måneds- og 12 månedersendringfullscreen-iconKonsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, etter leveringssektor. Måneds- og 12 månedersendringexcel-iconKonsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, etter leveringssektor. Måneds- og 12 månedersendringcsv-iconKonsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, etter leveringssektor. Måneds- og 12 månedersendring
Tabell 5Oversikt over konsumgrupper og vekter i konsumprisindeksen. Tall i promillefullscreen-iconOversikt over konsumgrupper og vekter i konsumprisindeksen. Tall i promilleexcel-iconOversikt over konsumgrupper og vekter i konsumprisindeksen. Tall i promillecsv-iconOversikt over konsumgrupper og vekter i konsumprisindeksen. Tall i promille
Tabell 6Måneds- og tolvmånedersendring etter COICOPfullscreen-iconMåneds- og tolvmånedersendring etter COICOPexcel-iconMåneds- og tolvmånedersendring etter COICOPcsv-iconMåneds- og tolvmånedersendring etter COICOP

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB