Fortsatt høy strømpris

Publisert:

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 55,3 øre/kWh i 3. kvartal – en oppgang på 66 prosent fra samme kvartal i fjor. Man må tilbake til 1. kvartal 2011 for å finne høyere strømpris.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 123,4 øre/kWh i 3. kvartal 2018, ifølge nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser.

Dette er en økning på 30 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2017. Av dette utgjorde strømprisen 55,3 øre/kWh, nettleien 28,9 øre/kWh og avgifter på elektrisk kraft 39,2 øre/kWh.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie og avgifter for husholdninger

Nettleie Avgifter Kraftpris
1. kvartal 2012 26.3 26.9 34.4
2. kvartal 2012 26.3 25 26.1
3. kvartal 2012 26.1 23.6 20
4. kvartal 2012 26.4 26.3 30.4
1. kvartal 2013 26.4 27.3 34.9
2. kvartal 2013 26.4 27.1 34.6
3. kvartal 2013 26.4 26.7 33.4
4. kvartal 2013 26.4 27.3 35.6
1. kvartal 2014 26.0 27.3 31.5
2. kvartal 2014 26.0 26.3 26.6
3. kvartal 2014 26.0 27.3 31.6
4. kvartal 2014 26.0 27.4 31.7
1. kvartal 2015 26.3 29.8 31.3
2. kvartal 2015 26.3 28.7 26.0
3. kvartal 2015 26.0 27.9 20.0
4. kvartal 2015 26.0 29.2 25.9
1. kvartal 2016 26.6 32.1 28.7
2. kvartal 2016 27.3 32.3 28.8
3. kvartal 2016 27.3 32.7 30.5
4. kvartal 2016 27.9 34.9 37.6
1. kvartal 2017 27.9 34.3 34.3
2. kvartal 2017 27.9 33.9 33.1
3. kvartal 2017 27.9 34.0 33.3
4. kvartal 2017 27.9 34.5 36.0
1. kvartal 2018 27.9 36.0 42.5
2. kvartal 2018 28.9 36.8 44.6
3. kvartal 2018 28.9 39.2 55.3

Oppgangen i strømprisen i 3. kvartal 2018 sammenlignet med 3. kvartal året før må ifølge NVE ses i lys av underskudd på energi i vannkraftsystemet i kvartalet. Det medvirket til at kraftprisen i Norge lå tett opp mot kraftprisen på kontinentet som var høyere enn for et år siden blant annet på grunn av høyere priser på kull, gass og utslipp av CO2.

Kontrakter med variabel pris var dyrest

Husholdninger med kontrakter med variabel pris hadde den dyreste kontraktstypen i 3. kvartal 2018 med en gjennomsnittlig strømpris på 59,9 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie.

For husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen, som er den vanligste kontraktstypen (se figur 3), var gjennomsnittlig strømpris på 54,3 øre/kWh.

Husholdninger med eldre fastpriskontrakter hadde den billigste kontraktstypen med en pris på 32,3 øre/kWh i gjennomsnitt. Få husholdninger har strøm gjennom fastpriskontrakter, og disse kontraktene utgjør en veldig lav andel av totalt strømforbruk.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 3. kvartal 2018

Øre/kWh
Nye fastpris-kontrakter – inntil 1-års varighet 43.6
Nye fastpris-kontrakter – over 1-års varighet 41.8
Alle andre fastpris-kontrakter 32.3
Kontrakter tilknyttet elspotprisen 54.3
Variabel pris kontrakter 59.9

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 3. kvartal 2018

Fastpriskontrakter Kontrakter tilknyttet elspotprisen Variabel pris kontrakter
Husholdninger 2.0 72.4 25.5
Tjenesteytende næringer 8.9 87.2 3.9
Industri, unntatt kraftintensiv industri 10.5 87.1 2.4

 

 

 

Kontakt