PPI fortsetter oppgangen

Publisert:

Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp 2,9 prosent fra november til desember og er på det høyeste nivået siden oljeprisfallet høsten 2014. Oppgangen skyldes i hovedsak høyere olje- og gasspriser.

Olje- og gassprisene samlet sett steg for femte måned på rad i desember og har vært viktigste bidragsyter til at produsentprisindeksen totalt har gjort det samme. Oljeprisen har for det meste vært oppadgående siden sommeren. Oppgangen er sammensatt, men en bedring i verdensøkonomien og økt etterspørsel er trolig en viktig faktor. På OPEC-møtet i november kom det blant annet fram at etterspørselen i 2017 hadde vært høyere enn det OPEC opprinnelig hadde lagt til grunn i sine framskrivninger. Likevel ble avtalen om kutt i oljeproduksjon forlenget, noe som bidrar til høyere oljepris. For Norges del har også en fallende kronekurs de siste månedene bidratt ytterligere til at oljeprisen målt i norske kroner har økt.

PPI totalt har ikke vært på ett høyere nivå siden september 2014, da oljeprisen begynte å falle. Også de siste tolv månedene, fra desember 2016 til desember 2017, har PPI økt. Olje- og gassprisene samlet sett gikk opp med om lag 13 prosent i perioden og var viktigste bidragsyter til oppgangen i perioden. I tillegg var det også prisoppgang i flere viktige industrinæringer i samme tidsrom:

• Raffinerte petroleumsprodukter: 30,4 prosent.

• Metaller: 19,5 prosent.

• Kjemiske råvarer: 10,5 prosent.

Figur 1. Prisindekser. 2014=100

Utvinning av olje og gass PPI totalt
jan.14 112.23 104.93
feb.14 110.92 104.2
mar.14 104.56 101.21
apr.14 103.65 100.72
mai.14 101.46 99.82
jun.14 102.39 100.24
jul.14 98.45 99.7
aug.14 95.51 99.01
sep.14 95.77 99
okt.14 96.07 98.81
nov.14 89.16 96.07
des.14 89.81 96.28
jan.15 81.04 91.9
feb.15 85.46 93.85
mar.15 88.05 95.09
apr.15 88.02 95.11
mai.15 88.79 95.05
jun.15 90.6 95.34
jul.15 86.1 93.14
aug.15 76.94 89.14
sep.15 77.11 88.97
okt.15 76.75 89.49
nov.15 76.15 89.86
des.15 68.42 85.85
jan.16 58.03 82.02
feb.16 56.26 79.86
mar.16 57.85 80.87
apr.16 58.52 81.48
mai.16 62.16 83.71
jun.16 65.94 86.08
jul.16 66.15 86.43
aug.16 64.07 84.91
sep.16 61.87 83.58
okt.16 64.54 85.44
nov.16 67.18 87.58
des.16 78.8 92.08
jan.17 77.48 92.38
feb.17 81.39 94.88
mar.17 80.42 93.9
apr.17 74.37 91.94
mai.17 72.55 91.18
jun.17 68.68 88.86
jul.17 66.25 87.95
aug.17 66.72 88.33
sep.17 71.33 90.86
okt.17 77.99 93.1
nov.17 83.16 96.11
des.17 89.25 98.86

Oppgang i industrien

Prisene i industrien samlet sett økte med 1,6 prosent fra november til desember, og det var fjerde måned på rad med oppgang. Økningen i perioden har i stor grad blitt drevet av økte priser på raffinerte petroleumsprodukter som igjen har fulgt oppadgående oljepris. Dersom raffinerte petroleumsprodukter holdes utenfor, var det en moderat oppgang i industrien.

Prisindeksen for industrien har aldri vært på et høyere nivå, også når raffinert petroleum ekskluderes. Det er særlig eksportsiden av industrien som har dratt opp indeksen den siste perioden. Prisvekst på metaller, som er en viktig eksportvare, har bidratt betydelig. I tillegg har kronekursen falt den siste tiden målt mot flere viktige handelsvalutaer. Mot Euro har den norske kronen falt fire måneder på rad. Alt annet likt betyr en svekkelse av kronen at prisene eksportørene oppnår, øker tilsvarende.

Figur 2. Prisindekser. 2014=100

Industri totalt Industri eksklusive raffinert petroleum
jan.14 99.92 98.75
feb.14 99.93 98.71
mar.14 99.39 98.61
apr.14 99.47 98.87
mai.14 99.54 99.03
jun.14 100.09 99.25
jul.14 100.7 99.73
aug.14 101.15 100.44
sep.14 100.56 101.03
okt.14 100.31 101.01
nov.14 99.95 101.74
des.14 99 102.84
jan.15 97.5 104.07
feb.15 98.36 104.53
mar.15 99.11 103.93
apr.15 99.36 103.58
mai.15 99.51 103.64
jun.15 99.65 103.71
jul.15 99.75 104.05
aug.15 98.61 104.1
sep.15 97.42 103.98
okt.15 97.83 103.96
nov.15 98.41 104.93
des.15 97.4 104.89
jan.16 96.11 105.05
feb.16 95.44 105.23
mar.16 95.66 105.15
apr.16 96.41 105.05
mai.16 97.81 105.29
jun.16 98.95 105.42
jul.16 100.25 106.29
aug.16 99.09 106.34
sep.16 98.61 105.71
okt.16 99.11 105.67
nov.16 99.94 105.99
des.16 100.64 106.47
jan.17 102.64 107
feb.17 104.55 108.08
mar.17 104.03 108.72
apr.17 104.33 109.3
mai.17 104.2 109.94
jun.17 103.52 109.92
jul.17 102.95 109.82
aug.17 102.87 109.24
sep.17 104.21 109.3
okt.17 104.68 108.83
nov.17 105.92 110.08
des.17 107.56 110.34

 

 

 

Produsentprisindeksen

 

Kontakt