Kraftig hopp i oljeprisen i november

Publisert:

Kraftig prishopp på råolje gav en sterk oppgang i produsentprisindeksen i november. Økte priser på elektrisitet og metaller forsterket oppgangen ytterligere.

Det var ulike årsaker til den sterke økningen i oljeprisen på om lag 11 prosent i november. Den viktigste av disse var knyttet til nedgang i oljelagre. Verdens oljelagre begynte i 2. halvår 2017 å reagere på produksjonskuttene gjennomført av OPEC og flere eksterne oljeprodusentland. Dette resulterte i økt oljepris i november, viser nye tall i Produsentprisindeksen.

Månedsgjennomsnittet for Brent Blend-oljen var i overkant av 62 dollar per fat i november og man må tilbake til sommeren 2015 for å finne tilsvarende høyt prisnivå. I tillegg kan oppgangen i oljeprisen til dels tilskrives svekkelsen av den norske krona mot den amerikanske dollaren. Målt i amerikanske dollar økte oljeprisen med i underkant av 9 prosent.

Elektrisitet var en annen energivare som bidro til oppgangen i produsentprisindeksen. Strømprisene økte med 11,4 prosent, men både prisnivå og retning er vanlig for årstiden. De norske strømprisene avhengiger av spotprisen på strømbørsen Nord Pool, og blir slik påvirket av kraftsituasjonen i våre naboland. Oppgangen i prisene i november kan forklares med høyere strømforbruk i Norden og på kontinentet som følge av kaldere vær, samt lavere nordisk vindkraftproduksjon.

Figur 1. Prisindekser. 2012=100

Utvinning av råolje og naturgass Kraftforsyning
jan.12 102.7 114.2
feb.12 102.4 133.7
mar.12 107.9 103.1
apr.12 103.2 103.7
mai.12 100 96.5
jun.12 93.2 89.9
jul.12 97.5 69
aug.12 101.5 81.5
sep.12 97.7 83
okt.12 98.2 101.4
nov.12 98.5 103
des.12 97.1 120.9
jan.13 97.7 118.3
feb.13 98.6 116.4
mar.13 98.7 125.5
apr.13 99.8 128.7
mai.13 96.2 113.2
jun.13 96.6 107.8
jul.13 100.3 108.7
aug.13 101.5 110.1
sep.13 101.9 116.2
okt.13 100 119
nov.13 101.3 117.1
des.13 104.9 111.7
jan.14 105 111.7
feb.14 103.8 105
mar.14 97.9 96.8
apr.14 97 91.7
mai.14 95 89.9
jun.14 95.8 87.5
jul.14 92.2 96.7
aug.14 89.4 102.4
sep.14 89.6 108.7
okt.14 89.9 101.4
nov.14 83.5 102
des.14 84.1 110.4
jan.15 75.9 106.9
feb.15 80 102.6
mar.15 82.4 95
apr.15 82.4 93.4
mai.15 83.1 86.9
jun.15 84.8 72.3
jul.15 80.6 62
aug.15 72 69.6
sep.15 72.2 77.9
okt.15 71.8 91.1
nov.15 71.3 100
des.15 64 89.8
jan.16 54.3 122.7
feb.16 52.7 96.2
mar.16 54.2 101.2
apr.16 54.8 101
mai.16 58.2 102.3
jun.16 61.7 110.8
jul.16 61.9 108.5
aug.16 60 106.5
sep.16 57.9 107
okt.16 60.4 126.9
nov.16 62.9 145.7
des.16 73.8 127.6
jan.17 72.5 123
feb.17 76.2 125
mar.17 75.3 122.6
apr.17 69.6 120.2
mai.17 67.9 120.3
jun.17 64.3 110.4
jul.17 62 113.7
aug.17 62.5 116.3
sep.17 66.8 127.5
okt.17 73 120.3
nov.17 77.8 134

Bedret verdensøkonomi har gitt vekst i metallpriser

Metaller hadde sterk prisvekst i november, særlig ikke-jernholdige metaller som aluminium og nikkel skilte seg ut med høye vekstrater på henholdsvis 7,3 og 8,4 prosent. Metallindeksen har vært stigende siden i høsten 2016 og er nå på et historisk høyt nivå. Bedret verdensøkonomi og høyere etterspørsel etter industrielle metaller er en viktig forklaring til prisoppgangen.

En annen viktig årsak til stigende metallpriser er knyttet til tilbudssiden. I årene etter finanskrisen var det fall i verdens råvaremarkeder som førte til underinvesteringer i metallindustri og kraftig reduksjon i produksjonskapasitet. Det at tilbudssiden ikke klarer å holde følge med den økte etterspørselen har gitt høyere metallpriser. 

Også svekkelsen av den norske krona i forhold til annen valuta, som dollar og euro, var med på å bidra til prisoppgangen på metaller i november.

Figur 2. Prisindekser. 2012=100

Metallindustri Aluminium Nikkel
jan.12 102 108.3 113.8
feb.12 102.3 107.8 115.4
mar.12 102.9 106.1 104.4
apr.12 101.5 100 100.2
mai.12 101.4 100.6 98.1
jun.12 101.8 97 97.9
jul.12 100.4 97.2 99.6
aug.12 97.7 92.9 90.8
sep.12 97.6 100.2 96.4
okt.12 98.6 95.2 95.9
nov.12 97.1 94.9 91.7
des.12 96.9 99.7 95.9
jan.13 97.6 97 95.7
feb.13 96.8 96.9 96.3
mar.13 97.6 94 94.8
apr.13 95.4 92 89.3
mai.13 94.2 90.8 86.2
jun.13 93.3 91.4 82.3
jul.13 94 91 81.1
aug.13 93.7 92.1 83.3
sep.13 93.2 89 80.1
okt.13 93.5 92 82.2
nov.13 93.8 90.6 81.7
des.13 94.3 90.6 83.5
jan.14 94.9 91.1 85
feb.14 95.7 88.8 85.3
mar.14 95.6 87.4 92.7
apr.14 97.9 91.7 101.7
mai.14 98.8 88.6 113.7
jun.14 102 94.4 110
jul.14 105.1 102.9 115.9
aug.14 105.8 107.4 112.8
sep.14 108.4 107.8 112.6
okt.14 108.5 108.8 102.2
nov.14 111.2 119.3 104.4
des.14 115.5 117.4 111.8
jan.15 119.4 119.4 111.9
feb.15 118.3 119.1 109.3
mar.15 121.1 121.5 108.5
apr.15 117.8 121.5 98.5
mai.15 116.1 118.8 99.7
jun.15 115.7 115.2 99.6
jul.15 113.2 116.4 91.3
aug.15 110 118.6 82.9
sep.15 109.3 118.8 81.3
okt.15 108.8 117.2 83.7
nov.15 108 115.4 77.7
des.15 105.8 117.9 74.2
jan.16 104.4 117.6 73.5
feb.16 103.1 114.4 70.2
mar.16 102.7 114.6 71.7
apr.16 101.4 108.6 72.1
mai.16 101.9 107.5 70.8
jun.16 102 108.4 72.8
jul.16 106.1 110 84.6
aug.16 109.7 111.9 84
sep.16 108 109.1 82.1
okt.16 106.4 108.2 81.9
nov.16 109.1 113.9 90.5
des.16 112.2 119.9 92.2
jan.17 114.6 114.1 83.9
feb.17 119.7 114.6 85.4
mar.17 122.4 122.2 86
apr.17 125.6 123.1 81.1
mai.17 126.3 120.6 76.1
jun.17 125 115.9 74
jul.17 125 113.5 75.9
aug.17 125.3 116.4 84.3
sep.17 127.2 116.5 86.1
okt.17 125.3 123.3 88.6
nov.17 132.5 132.4 96

 

Kontakt