193575_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/uhjelpoecd/aar
193575_tabell
statistikk
2015-05-15T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
true
Bistand fra DAC-land målt i prosent av BNI redusert. Når ikke FNs mål om bistand på 0,7 prosent av BNI. Norges bistand reduseres fra året før.

Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land (opphørt)2014

Innhold