Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land (opphørt)2014

Innhold

Arkiv for Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
15. mai 2015 2014 Andelen til utviklingshjelp reduseres
14. mai 2014 2013 Økning i internasjonal bistand
21. mai 2013 2012 Lavere andel til utviklingshjelp
15. mai 2012 2011 Andel til utviklingshjelp marginalt ned
28. juni 2011 2010 Rekordstor utviklingshjelp i fjor
13. januar 2011 2009 Nedgang i u-hjelp fra DAC-landene
12. januar 2010 2008 Økning i u-hjelp fra OECD-landene i 2008
21. januar 2009 2007 Nedgang i u-hjelp fra OECD-landene i 2007
23. januar 2008 2006 Mindre u-hjelp fra OECD-landene
24. januar 2007 2005 Sterk økning i u-hjelp fra OECD-landene
20. januar 2006 2004 Mer u-hjelp fra OECD-landene i 2004
18. januar 2005 2003 Mer u-hjelp fra OECD-landene i 2003
23. januar 2004 2002 Mer u-hjelp fra OECD-landene
24. januar 2003 2001 OECD-landene ga litt mindre i u-hjelp
14. januar 2002 2000 OECD-landene ga mindre i utviklingshjelp