139470_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/uhjelphold/hvert-3-aar
139470
Færre er for bistand
statistikk
2013-11-05T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
uhjelphold, Holdninger til norsk u-hjelp, bistand, utviklingsarbeidStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Holdninger til norsk u-hjelp2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre er for bistand

Et flertall av den norske befolkningen er for bistand, men andelen som har et positivt syn har sunket. Videre tror færre enn tidligere at bistanden produserer gode resultater.

Andel som er for bistand til Afrika, Asia og Latin-Amerika, etter kjønn og alder. Prosent
 2013
Begge kjønn 
16-24 år89
25-44 år87
45-66 år78
67-79 år74
  
Menn 
16-24 år87
25-44 år86
45-66 år77
67-79 år71
  
Kvinner 
16-24 år91
25-44 år88
45-66 år80
67-79 år79

Et klart flertall av den norske befolkningen er for bistand, men flere enn tidligere ønsker å redusere statens bistandsutbetalinger. Rundt åtte av ti sa i 2013 at de var for bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika. Dette er en nedgang på omtrent 10 prosentpoeng sammenliknet med 2006, men et klart flertall har uttrykt støtte i hele undersøkelsens historie. I alle undersøkelsene siden 1972 har over syv av ti støttet bistandsutbetalinger til disse landene.

Litt over halve befolkningen mener at bistandsbudsjettet er passe stort eller burde vært større, og omtrent fire av ti mener det burde reduseres eller sløyfes. Dette er den høyeste andelen som har ønsket en reduksjon av statens bistandsutbetalinger siden SSB begynte å undersøke temaet, i 1972. Yngre personer og personer med høyere utdanning er mest positive til bistand og bistandsbudsjettets størrelse.

Respondentene ble også spurt om hvilket parti de ville stemt på om det var valg i morgen, og personene som sa de ville stemt på Fremskrittspartiet var mest negative til bistand. De som sa de ville stemt på partiene på venstresiden var mest for bistand.

Nedgang i andel som tror bistanden gir gode resultater

Litt under halvparten av personene som ble spurt tror bistanden gir ganske eller svært gode resultater. Dette er en klar nedgang fra undersøkelsene i 2010 og 2006, da henholdsvis seks og syv av ti mente det samme. Respondentene er særlig negative til resultatene av den langsiktige bistanden Norge gir. Kun tre av ti tror denne gir gode resultater, mens omtrent halvparten tror nødhjelpsaksjonene Norge er involverte i gir gode resultater.

Eldre respondenter er mest kritiske til resultatene av utviklingssamarbeidet. Blant personene i pensjonsalder tror kun tre av ti at Norges bistand gir gode resultater.

Interesse for saker om utviklingsland i media

Omtrent fire av ti personer sier at de er svært eller en del interessert i stoff om utviklingsland og bistand i media. Videre sier om lag fem av ti at de er litt interessert i stoff om disse temaene. Det er en klar tendens til at personer med høyere utdanning er mer interessert i mediedekning av utviklingsspørsmål enn personer med lavere utdanning. Eldre personer er også noe mer interesserte enn yngre personer.

På spørsmål om hvordan de synes at media fremstiller utviklingsland sier omtrent tre av ti at de mener at disse landene ble fremstilt riktig av pressen og omtrent like mange mente at de blir fremstilt for negativt. 16 prosent synes at de ble fremstilt for positivt. Over tid har det vært en nedgang i andelen som mener media fremstiller utviklingsland riktig. Personer som er mot bistand til utviklingsland mener i størst grad at pressen fremstiller disse landene for positivt.