Rapporter 2013/50

Holdning til bistand 2013

I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå frem hovedresultatene fra en landsdekkende undersøkelse om folks holdning til norsk utviklingshjelp.

En spørreundersøkelse viser at 82 prosent av oss er for U-hjelp til Asia, Afrika og Latin-Amerika. Samtidig mener rekordmange at bistandsutgiftene burde minskes eller utviklingshjelpen sløyfes helt. Stadig flere tror også norsk bistand gir ganske eller svært dårlige resultater .

På spørsmål om hvilke organisasjoner som arbeider med bistand, nevner klart flest Røde Kors. Seks av ti forbinder denne organisasjonen med bistandsarbeid. Etter dette var Kirkens nødhjelp, Redd barna og Leger uten grenser mest kjent. Disse organisasjonene ble nevnt av 30 prosent av de spurte.

I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå frem hovedresultatene fra en landsdekkende undersøkelse om folks holdning til norsk utviklingshjelp.

Undersøkelsen denne rapporten er en del av, er finansiert av Direktoratet for utviklingshjelp (Norad) og er blitt gjennomført med ujevne mellomrom siden 1972.

Om publikasjonen

Tittel

Holdning til bistand 2013

Ansvarlig

Mathias Killengreen Revold

Serie og -nummer

Rapporter 2013/50

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Statlige finanser

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8782-4

ISBN (trykt)

978-82-537-8781-7

ISSN

1892-7513

Antall sider

65

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt