406157
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
406157
statistikk
2020-08-25T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statsregnskapets inntekter og utgifter2. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
2. kvartal 20192. kvartal 2020Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT378 600297 964-21,3
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet26 3368 311-68,4
Skatter og avgifter246 208218 227-11,4
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden63 27641 435-34,5
Renter og utbytte29 51916 484-44,2
Andre inntekter13 26113 5071,9
 
B. UTGIFTER I ALT350 181412 22217,7
Statens egne driftsutgifter i alt45 41745 8681,0
Nybygg, anlegg mv i alt17 29819 90415,1
Overføringer i alt287 466346 45020,5
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND28 419-114 258

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB