406155
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
406155
statistikk
2020-05-22T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
true

Statsregnskapets inntekter og utgifter1. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
1. kvartal 20191. kvartal 2020Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT359 889361 4470,4
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet31 94526 118-18,2
Skatter og avgifter184 590179 643-2,7
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden105 671109 8744,0
Renter og utbytte7 9319 32017,5
Andre inntekter29 75236 49222,7
 
B. UTGIFTER I ALT356 948383 8777,5
Statens egne driftsutgifter i alt39 29941 2975,1
Nybygg, anlegg mv i alt14 90815 3563,0
Overføringer i alt302 741327 2248,1
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND2 941-22 430

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB