Statsregnskapets inntekter og utgifter, tabeller

Kvartalstall

Statsregnskapet medregnet folketrygden. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartal.
Statsregnskapet medregnet folketrygden. Utgifter etter programområde. Kvartal. (tabellen blir ikke lenger oppdatert)

Årstall

Statsregnskapet medregnet folketrygden. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall.
Statsregnskapet medregnet folketrygden. Utgifter etter programområde. År. (tabellen blir ikke lenger oppdatert)
Statsregnskapet medregnet folketrygden. Finansiering etter finansobjekt. Årstall.

Månedstall

Økonomiske nøkkeltall - offentlige finanser