436820_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
436820
statistikk
2021-06-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
true

Skatterekneskapmai 2021

Innhald

Publisert:

Neste publisering: