98041
/offentlig-sektor/statistikker/kostrahoved/aar-reviderte
98041
Nøkkeltall for kommunenes virksomhet
statistikk
2013-06-17T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
kostrahoved, KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, kommunestatistikk, kommunal virksomhet, styringsinformasjonKOSTRA, Offentlig sektor
false

KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering2012, reviderte tall

Oppdaterte tall finnes i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nøkkeltall for kommunenes virksomhet

17. juni ble reviderte tall for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2012 publisert. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Tallmaterialet omfatter det meste av virksomheten i kommunene og fylkeskommunene, herunder økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel. Tallene belyser prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet ved hjelp av et stort antall nøkkeltall.

Stabil datainngang fra kommuner og fylkeskommuner

Alle kommuner og fylkeskommuner har rapportert og levert de fleste av sine skjemaer. Regnskapsrapporteringen er svakt bedret i forhold til fjoråret. Regnskapstallene bygger på rapporter fra alle fylkeskommuner og alle kommuner, utenom fire. Svarprosenten for kommunale foretak (KF) og interkommunale selskaper (IKS) er 93 prosent for kommunale KF og IKS, og ca 91 prosent for de fylkeskommunale. Svarprosenten for tjenesterapporteringen er omtrent som for 2011, og varierer fra 87 til 100. Det er dessuten hentet data fra flere kilder utenfor SSB, for eksempel fra direktorater som selv samler inn data fra kommunene.

De innrapporterte tallene har vært igjennom kontroller, både i kommunene og fylkeskommunene og i SSB. På de fleste områder vil dataene kunne regnes som ferdig kontrollert/ rettet, men på enkelte områder må det kunne påregnes endringer også etter publisering. Datamaterialet vil være oppdatert med eventuelle rettelser og for sent rapporterte skjema ved publiseringen i mars neste år.

Faktaark for kommunen og for kommunen som konsernÅpne og lesLukk

For flere tjenesteområder finnes faktaark både for kommunen og for kommunen som konsern.

Konsern omfatter tall fra (fylkes)kommuneregnskapet og regnskapene fra (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale samarbeid og interkommunale selskaper (IKS). For å få med regnskapstall uavhengig av organisering er det viktig å velge konserntall så langt det er mulig.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB