379665_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/stvar/aar-endelige
379665
statistikk
2019-04-29T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
stvar, Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet, omsetning, brutto driftsresultat, bearbeidingsverdi, sysselsatte, lønnskostnader, bruttoinvesteringer, foretak, bedrifterVann og avløp, Natur og miljø
true

Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet2017, endelige tall

Innhold

Publisert:

Fra og med 5. november 2019 vil ‘Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet‘ bli publisert i statistikken ‘Næringenes økonomiske utvikling’.

Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet. Endelige tall
2017Endring i prosent
2016 - 20172015 - 2017
Foretak
Foretak (antall)1 180-2,40,6
Sysselsatte (antall)9 4422,97,4
Omsetning (mill. kr)28 1019,418,5
Bearbeidingsverdi (faktorpriser) (mill. kr)8 54016,314,6
Brutto driftsresultat (mill. kr)3 20241,620,2
 
Bedrifter
Bedrifter (antall)1 436-0,82,7
Sysselsatte (antall)9 4532,35,8
Lønnskostnader (mill. kr)5 3514,79,5
Bearbeidingsverdi (faktorpriser) (mill. kr)8 77516,812,3
Bruttoinvestering (anskaffelser fratrukket salg) (mill. kr)1 345-18,4-0,8