Tabell

Miljøavgifter, hovedkategori. Mill kr
20122013Endring i prosent
2012 - 20132000 - 2013
Miljøavgifter, i alt30 08932 7718,944,1
Avgifter på klimagassutslipp inkl. klimakvoter, i alt11 92913 61514,1101,1
Avgifter på utslipp av NOx og svovel, i alt552523-5,3347,0
Veibruksavgifter på støy og lokale forurensning mv., i alt15 87517 0327,316,3
Avgifter på avfall, i alt354152-57,1-77,0
Andre avgifter på miljøproblemer ikke nevnt ellers, i alt1 3791 4495,1163,9