290281_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/milgiftn/aar
290281
statistikk
2017-12-14T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
milgiftn, Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv, luftforurensning, miljøgifter (for eksempel bly, kobber, kvikksølv), svevestøv, utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
true

Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv1990-2016

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Fra 11.desember 2018 publiseres statistikken sammen med Utslipp av klimagasser

Utslipp til luft av tungmetaller, svevestøv, PAH-4 og dioksin1
2016Prosentvis endring
2015 - 20161990 - 2016
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Bly (kg)6 035-15,6-96,8
Kadmium (kg)449-4,7-70,1
Kvikksølv (kg)2586,6-81,9
Arsen (kg)1 393-10,8-59,6
Krom (kg)3 790-11,8-67,0
Kobber (kg)27 378-1,215,7
Svevestøv - PM10 (tonn)35 864-1,0-30,4
PAH-4 (kg)5 836-12,6-71,1
Dioksin (g)1912,6-83,8

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB