432238_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/materialstrom/aar
432238
statistikk
2020-11-24T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
materialstrom, Materialstrømsregnskap, uttak av naturressurser (for eksempel biomasse, mineraler, fossile energibærere …)Miljøregnskap, Natur og miljø
true

Materialstrømsregnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

343

millioner tonn naturressurser tatt ut i 2019

Materialstrømsregnskap. Uttak, import og eksport av naturressurser, produkter og avfall. 1 000 tonn.
201420182019Endring i prosent
2014 - 2019
Uttak av naturressurser307 198323 301342 68312
Biomasse13 42913 03614 86311
Metallmalm (råmalm)10 5422 2082 168-79
Ikke-metalliske mineraler91 168104 838108 41819
Fossilt brensel/energibærere192 059203 219217 23413
 
Import38 71547 44146 22719
Biomasse og biomasseprodukter7 7468 4078 3328
Metallmalm og konsentrat, rå og bearbeidet8 9019 5169 6568
Ikke-metalliske mineraler, rå og bearbeidet6 2566 9666 5995
Fossilt brensel, rå og behandlet11 98318 07317 17843
Andre produkter3 5353 5823 6152
Avfall importert for sluttbehandling294897847188
 
Eksport215 011230 294224 1854
Biomasse og biomasseprodukter9 25910 36510 33612
Metallmalm og konsentrat, rå og bearbeidet9 5807 1357 515-22
Ikke-metalliske mineraler, rå og bearbeidet25 47633 22632 28927
Fossilt brensel, rå og behandlet163 976172 732167 0892
Andre produkter4 8764 9784 615-5
Avfall eksportert for sluttbehandling1 8441 8582 34127

Om statistikken

Statistikken sammenstiller uttak av naturressurser samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter og avfall.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Regionalt nivå

Statitsikken blir publisert på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Data for hele året publiseres ca et år etter telleperioden.

Internasjonal rapportering

Årlig rapportering til Eurostat etter statistikkforordningen 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

I statistikkforordningen 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper har EU inkludert en modul som kalles Economy-Wide Material Flow Accounts (EW-MFA). Denne modulen forutsetter årlig obligatorisk rapportering til Eurostat på uttak av naturressurser (biomasse, mineraler og fossile energibærere) samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter (grovinndelt etter type materiale som hovedbestanddel) og avfall til sluttbehandling. Tallene som danner grunnlag for rapporteringen hentes fra kilder i SSB og hos eksterne aktører.

Sammenstilling av tall for rapporteringen innebærer årlig uttrekk av tall fra primærnæringsstatistikker, energistatistikker, utenrikshandel fra nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk (eventuelt fra grunnlagsmaterialet for disse statistikkene) samt mineralressursstatistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. Tallene hentes ut, både manuelt og automatisert, på et avtalt format fra kildestatistikkene.

Statistikken ”Materialstrømsregnskap for Norge” ekstraheres på samme måte som beskrevet over.

Brukere og bruksområder

Ikke relevant

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på årlig uttrekk av tall fra primærnæringsstatistikker, energistatistikker, utenrikshandel fra nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk (eventuelt fra grunnlagsmaterialet for disse statistikkene) samt mineralressursstatistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. Tallene hentes ut, både manuelt og automatisert, på et avtalt format fra kildestatistikkene.

Lovhjemmel

Statistikkloven

EØS-referanse

Statistikkforordningen 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter uttak av naturressurser (biomasse, mineraler og fossile energibærere) samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter (grovinndelt etter type materiale som hovedbestanddel) og avfall til sluttbehandling.

 

Datakilder og utvalg

Sammenstilling av tall for rapporteringen innebærer årlig uttrekk av tall fra primærnæringsstatistikker, energistatistikker, utenrikshandel fra nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk (eventuelt fra grunnlagsmaterialet for disse statistikkene) samt mineralressursstatistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

Kornavlinger: http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/korn/aar/2012-11-27?fane=om#content

Rot- og knollvekster : http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jordbruksavling/aar/2013-02-04?fane=om#content

Belgvekster og oljefrø: http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/korn/aar/2012-11-27?fane=om#content

Grønnsaker, frukt og bær: http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hagebruk/aar/2012-12-21?fane=om#content

 

Forvekster inklusive eng til slått:

http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jordbruksavling/aar/2013-02-04?fane=om#content

Beite: Kilde: BFJ, Totalkalkylen for jordbruket; fôrregnskapet

Mineralressurser:

https://www.dirmin.no/aktuelt/harde-fakta-mineralstatistikk-2018-er-publisert

 

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Ikke relevant

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ikke relevant

Kontakt