294210
/natur-og-miljo/statistikker/materialstrom/aar
294210
statistikk
2017-12-12T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
materialstrom, Materialstrømsregnskap, uttak av naturressurser (for eksempel biomasse, mineraler, fossile energibærere …)Miljøregnskap, Natur og miljø
true

Materialstrømsregnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

347

millioner tonn naturressurser tatt ut i 2016

Materialstrømsregnskap. Uttak, import og eksport av naturressurser, produkter og avfall. 1 000 tonn.
201120152016Endring i prosent
2011 - 2016
Uttak av naturressurser312 662363 583346 84611
Biomasse12 96013 90914 30510
Metallmalm (råmalm)6 72311 43411 16266
Ikke-metalliske mineraler87 014122 996105 43221
Fossilt brensel/energibærere205 965215 244215 9475
 
Import38 94939 16839 0480
Biomasse og biomasseprodukter8 3727 5167 628-9
Metallmalm og konsentrat, rå og bearbeidet8 5808 8599 1787
Ikke-metalliske mineraler, rå og bearbeidet5 8716 4926 48310
Fossilt brensel, rå og behandlet12 48712 39312 066-3
Andre produkter3 2173 5043 5219
Avfall importert for sluttbehandling422404172-59
 
Eksport214 878223 954228 7476
Biomasse og biomasseprodukter6 85410 0739 77743
Metallmalm og konsentrat, rå og bearbeidet8 1439 0917 361-10
Ikke-metalliske mineraler, rå og bearbeidet27 51228 08230 1049
Fossilt brensel, rå og behandlet165 355170 098175 1996
Andre produkter5 2604 9914 895-7
Avfall eksportert for sluttbehandling1 7541 6191 411-20

Om statistikken

Statistikken sammenstiller uttak av naturressurser samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter og avfall.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Regionalt nivå

Statitsikken blir publisert på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Data for hele året publiseres ca et år etter telleperioden.

Internasjonal rapportering

Årlig rapportering til Eurostat etter statistikkforordningen 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

I statistikkforordningen 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper har EU inkludert en modul som kalles Economy-Wide Material Flow Accounts (EW-MFA). Denne modulen forutsetter årlig obligatorisk rapportering til Eurostat på uttak av naturressurser (biomasse, mineraler og fossile energibærere) samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter (grovinndelt etter type materiale som hovedbestanddel) og avfall til sluttbehandling. Tallene som danner grunnlag for rapporteringen hentes fra kilder i SSB og hos eksterne aktører.

Sammenstilling av tall for rapporteringen innebærer årlig uttrekk av tall fra primærnæringsstatistikker, energistatistikker, utenrikshandel fra nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk (eventuelt fra grunnlagsmaterialet for disse statistikkene) samt mineralressursstatistikk fra NGU og Bergmesteren. Tallene hentes ut, både manuelt og automatisert, på et avtalt format fra kildestatistikkene.

Statistikken ”Materialstrømsregnskap for Norge” ekstraheres på samme måte som beskrevet over.

Brukere og bruksområder

Ikke relevant

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på årlig uttrekk av tall fra primærnæringsstatistikker, energistatistikker, utenrikshandel fra nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk (eventuelt fra grunnlagsmaterialet for disse statistikkene) samt mineralressursstatistikk fra NGU og Bergmesteren. Tallene hentes ut, både manuelt og automatisert, på et avtalt format fra kildestatistikkene.

Lovhjemmel

Statistikkloven

EØS-referanse

Statistikkforordningen 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter uttak av naturressurser (biomasse, mineraler og fossile energibærere) samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter (grovinndelt etter type materiale som hovedbestanddel) og avfall til sluttbehandling.

 

Datakilder og utvalg

Sammenstilling av tall for rapporteringen innebærer årlig uttrekk av tall fra primærnæringsstatistikker, energistatistikker, utenrikshandel fra nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk (eventuelt fra grunnlagsmaterialet for disse statistikkene) samt mineralressursstatistikk fra NGU og Bergmesteren.

Kornavlinger: http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/korn/aar/2012-11-27?fane=om#content

Rot- og knollvekster : http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jordbruksavling/aar/2013-02-04?fane=om#content

Belgvekster og oljefrø: http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/korn/aar/2012-11-27?fane=om#content

Grønnsaker, frukt og bær: http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hagebruk/aar/2012-12-21?fane=om#content

 

Forvekster inklusive eng til slått:

http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jordbruksavling/aar/2013-02-04?fane=om#content

Beite: Kilde: BFJ, Totalkalkylen for jordbruket; fôrregnskapet

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Ikke relevant

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB