Utslipp til luft, kommunetall1991-2009

Statistikken over utslipp til luft fordelt på kommuner er opphørt.

Les mer i artikkelen Kommunal energi og utslippsstatistikk oppdateres ikke i 2012

(7.2.2012)

Innhold

Arkiv for Utslipp til luft, kommunetall - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
22. februar 2011 1991-2009 Lavere utslipp i kommunene i 2009
23. februar 2010 1991-2008 Lavere utslipp fra industrikommuner
17. februar 2009 1991-2007 Kommunenes klimagassutslipp øker
19. februar 2008 1991-2006 Veitrafikk viktigst for økte klimagassutslipp
19. februar 2007 1991-2005 Veitrafikken ga økte klimagassutslipp
7. mars 2006 1991-2004 Veitrafikken ga vekst i klimagassutslippene
9. mars 2005 1991-2003 Klimagassutslippene i Oslo opp 9 prosent
1. mars 2004 1991-2001 Økte klimagassutslipp i norske kommuner
21. mars 2003 1991-2000 Slik er utslippstallene for din kommune
24. januar 2002 1999 Utslippstall for din kommune
16. juni 2000 1997 Biler og vedfyring forurenser mest