418705
/natur-og-miljo/statistikker/avfkomm/aar
418705
statistikk
2020-07-03T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Offentlig sektor;Svalbard
no
avfkomm, Avfall frå hushalda, husholdningsavfall, avfall, gjenvinning, avfallshåndtering, hushaldsavfall, husrenovasjon, avfallshandsaming, attvinning, forbrenning, deponering, kjeldesortering, søppel, matavfall, avfallsmateriale (for eksempel papir, glass, plast), gebyrAvfall, KOSTRA, Natur og miljø, Natur og miljø, Offentlig sektor, Svalbard
true

Avfall frå hushalda2019

Innhald

Publisert:

Hushaldsavfall. Hovudtal1
I altI altI alt%-vis endring%-vis endring
2017201820192017 - 20182018 - 2019
1Avfallsmengden er korrigert ned dersom næringsavfall er innblanda i hushaldsavfallet
2Levert til materialattvinning inkluderer avfall til kompostering og biogass
I alt. 1000 tonn2 2562 2402 275-0,71,5
Kg per innbyggjar2426,0420,6427,0-1,31,5
Levert materialattvinning. 1000 tonn28818919261,23,9
Levert materialattvinning. Kg per innbyggjar166,3167,5173,90,73,8

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB