343385
/natur-og-miljo/statistikker/avfkomm/aar
343385
statistikk
2018-07-05T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Offentlig sektor;Svalbard
no
avfkomm, Avfall frå hushalda, hushaldsavfall, husrenovasjon, avfallshandsaming, attvinning, forbrenning, deponering, kjeldesortering, søppel, matavfall, avfallsmateriale (for eksempel papir, glass, plast), gebyrAvfall, KOSTRA, Natur og miljø, Natur og miljø, Offentlig sektor, Svalbard
false

Avfall frå hushalda2017

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Hushaldsavfall. Hovudtal1
I altI altI alt%-vis endring%-vis endring
2015201620172015 - 20162016 - 2017
1Avfallsmengden er korrigert ned dersom næringsavfall er innblanda i hushaldsavfallet
2Levert til materialattvinning inkluderer avfall til kompostering og biogass
Rettet 15. august 2018.
I alt. 1000 tonn2 2882 2772 255-0,5-1,0
Kg per innbyggjar2438,8433,0425,8-1,3-1,7
Levert materialattvinning. 1000 tonn28678688810,11,5
Levert materialattvinning. Kg per innbyggjar166,2165,0166,3-0,70,8

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB