Avfall fra byggeaktivitet2014

Innhold

Arkiv for Avfall fra byggeaktivitet - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
25. mai 2016 2014 Moderat økning i avfall fra byggeaktivitet
27. april 2006 2004 1,2 millioner tonn avfall fra byggvirksomhet
9. juni 2015 2013 1,8 millioner tonn avfall fra byggeaktivitet
29. januar 2014 2012 1,9 millioner tonn avfall fra byggeaktivitet
19. desember 2012 2011 1,6 millioner tonn avfall fra byggeaktivitet
13. desember 2011 2009-2010 1,54 millioner tonn avfall fra bygging
27. november 2002 2001 Nær halvparten håndtert på ukjent vis
14. desember 1999 1998 1,5 millionar tonn bygg- og riveavfall