358678_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/arealsentrum/aar
358678
statistikk
2018-11-29T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
arealsentrum, Aktivitet i sentrumssoner, sentrumssoner, bysenter, tettstadssenter, bedrifter med sentrumsfunksjonar, busette, tilsetteAreal, Natur og miljø
false

Aktivitet i sentrumssoner1. januar 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Sentrumssoner etter busette i tettstad.
Antal sentrumssonerAreal, kvadratkilometerBusette per kvadratkilometerTilsette per kvadratkilometerVerksemder per kvadratkilometer
 
Heile landet65050,16 805,516 010,12 577,6
Tettstader med opp til 1 999 busette692,41 025,86 539,61 057,9
.. 2 000 - 19 999 busette22613,112 565,09 988,61 770,8
.. minst 20 000 busette35534,58 816,618 953,82 989,4