Avfallshåndtering ved avfallsanlegg2011

Innhold

Arkiv for Avfallshåndtering ved avfallsanlegg - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
6. februar 2013 2011 Avfallsforbrenning øker fortsatt
13. desember 2011 2009-2010 Stor økning i avfallsforbrenning
24. mars 2010 2008 Mer forurensede masser til deponi
9. desember 2008 2007 Stadig mer avfall til behandlingsanleggene
20. desember 2007 2006 Mer avfall til deponering
8. desember 2006 2005 Økning i avfallseksporten fortsetter
20. april 2006 2004 Mer avfall kjøres ut av landet
8. desember 2004 2003 Avfallsforbrenning doblet på 10 år
13. oktober 2003 2001 Gassuttak fra fyllinger fordoblet
27. november 2002 2001 Avfall til deponi ned 28 prosent