Avfall fra Avinors lufthavner. 2012-2018

Tilbake til artikkelen

Avfall fra Avinors lufthavner. 2012-2018
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1Er inkludert i total avfallsmengde.
Total avfallsmengde, tonn 12 930 12 712 14 494 13 792 9 745 13 196 10 387
Sortert avfall, tonn 7 370 7 246 8 407 7 999 4 687 7 542 5 301
Restavfall, tonn 5 560 5 466 6 087 5 793 5 058 5 654 5 086
Sorteringsgrad, prosent 57 57 58 58 48 57 51
Farlig avfall, tonn1 - - 515 385 285 381 512

Kontakt