Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer: Konjunkturer

Alt innhold for delområdet konjunkturer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Rentetoppen er trolig nådd

  Norsk økonomi står overfor et taktskifte. Lavere vekst internasjonalt bidrar til at konjunkturoppgangen trolig vil være over i løpet av et års tid.

  Artikkel
 • Handelsspenninger gir svakere vekstutsikter for norsk økonomi

  Norsk økonomi er inne i en moderat og bredt basert oppgangskonjunktur. Økte renter og lavere vekst internasjonalt vil legge en demper på aktiviteten framover.

  Artikkel
 • Arkiv for Økonomisk utsyn

  SSB har hvert år siden 1923 publisert Økonomisk utsyn over året som gikk. Publikasjonen gir en oversikt over norsk og internasjonal økonomi i det aktuelle året. 

  Artikkel
 • Økonomisk utsyn over året 2018

  Her kan du laste ned hele rapporten Økonomisk utsyn over året 2018.

  Artikkel
 • Oppgangen i norsk økonomi fortsetter, men med noen skjær i sjøen

  Den moderate oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Enda lavere vekstutsikter internasjonalt eller et markert varig fall i oljefondet kan likevel skape problemer for bedrifter og finanspolitikken.

  Artikkel
 • Hvorfor lager SSB prognoser for utviklingen i norsk økonomi?

  Prognoser er et viktig planleggingsverktøy for personer, bedrifter og myndigheter. Uavhengige prognoser som er gratis tilgjengelige for allmenheten er et gode for samfunnet. Det er en del av samfunnsoppdraget til SSB å lage makroøkonomiske prognoser.

  Artikkel
 • Norsk økonomi er nær konjunkturnøytral

  Den moderate oppgangen i norsk økonomi fortsetter, godt hjulpet av økte petroleumsinvesteringer i 2019. Renta skal videre opp, lønnsveksten blir høyere og arbeidsledighet vil falle litt til.

  Artikkel
 • Høykonjunktur i sikte

  Norsk økonomi har vært i en moderat oppgangskonjunktur i rundt halvannet år. Oppgangen drives videre av økte oljeinvesteringer og svakt positive internasjonale impulser.

  Artikkel
 • Konjunkturoppgangen er skjør

  I litt over ett år har norsk økonomi vært inne i en moderat konjunkturoppgang. Selv om oppgangen forventes å fortsette som følge av økte oljeinvesteringer og internasjonal oppgang, er det lite som skal til før perioden med lavkonjunktur forlenges.

  Artikkel
 • Økte petroleumsinvesteringer løfter igjen norsk økonomi

  Norsk økonomi har vært i en konjunkturoppgang gjennom hele 2017. Framover drives oppgangen av økte petroleumsinvesteringer og høyere vekst internasjonalt, men modereres av fallende boliginvesteringer, økte renter og sterkere krone.

  Artikkel
 • Den moderate oppgangen fortsetter

  Konjunkturomslaget ble drevet frem av meget ekspansiv finans- og pengepolitikk, svak krone, lav lønnsvekst og kraftig vekst i boligbyggingen. Framover ventes boligbyggingen å dempe oppgangen. Rentene forblir lave lenge.

  Artikkel
 • Konjunkturbunnen er nådd, oppgangen blir i krabbegir

  Meget ekspansiv finans- og pengepolitikk, svak krone og kraftig vekst i boligbyggingen har bidratt til konjunkturomslaget. Lave renter og høy vekst internasjonalt bidrar til oppsvinget mens sterkere krone og lavere boligbygging demper veksten.

  Artikkel
 • I starten av en moderat konjunkturoppgang?

  Oppsvinget i fastlandsøkonomien i 1. kvartal i år markerer trolig slutten på konjunkturnedgangen i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014. Litt høyere inntektsvekst vil bidra til økt konsumvekst.

  Artikkel
 • Mot litt lysere tider

  Fallet i petroleumsinvesteringene avtar, eksporten øker og privat etterspørsel tar seg opp. Dette vil snart bringe norsk økonomi inn i en forsiktig konjunkturoppgang. Reallønna stiger litt i år og i de neste årene, etter stort fall i fjor.

  Artikkel
 • To års oljenedtur kan nærme seg slutten

  Redusert fall i oljeinvesteringene og noe høyere vekst i eksporten, næringsinvesteringene på fastlandet og konsumet ventes å gi økende økonomisk vekst og litt lavere arbeidsledighet. Samtidig beregnes veksten i boligprisene å avta merkbart.

  Artikkel