267577_tabell_276401_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
267577_tabell_276401
statistikk
2016-08-31T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap viser utviklingen i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Norge. BNP hadde en volumvekst på 1,9 prosent i 2014. Foreløpig årlig nasjonalregnskap for 2015 viser en BNP vekst på 1,6 prosent.

Årlig nasjonalregnskap2014-2015

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Utviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumending i prosent. Reviderte og tidligere publiserte tall for 2014 og 2015
 20142015
 TidligereRevidertRevisjon i prosent poengTidligereRevidertRevisjon i prosent poeng
Vekst i Bruttonasjonalprodukt (BNP)2,21,9-0,31,61,60,0
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,32,2-0,11,01,10,1
Oljevirksomhet og utenriks sjøart.2,01,0-1,03,83,7-0,1
Bruttoprodukt Fastlands-Norge2,02,20,20,91,10,2
Industri og bergverk.3,52,8-0,7-3,3-3,20,1
Annen vareproduksjon4,83,9-0,92,82,80,0
Tjenester inkl. boligtjenester1,81,80,01,01,10,1
Offentlig forvaltning2,01,9-0,11,61,80,2
       
Innenlands sluttanvendelse      
Konsum i husholdninger1,71,70,02,02,10,1
Konsum i offentlig forvaltning2,92,7-0,21,92,10,2
Bruttoinvestering i fast realkapital0,0-0,7-0,7-4,2-3,80,4
Bruttoinvestering i Fastlands-Norge.1,30,4-0,90,00,60,6
       
Eksport i alt2,23,10,93,43,7-0,3
Import i alt1,52,40,91,11,60,5
       
       
Vekst i sysselsetting og produktivitet      
Sysselsatte personer1,11,20,10,50,3-0,2
Utførte timeverk1,51,4-0,10,60,3-0,3
Årslønn3,13,10,02,82,80,0
Bruttoprodukt per utførte timeverk.0,80,5-0,31,01,30,3
       
Prisvekst      
BNP prisdeflator0,50,3-0,2-2,3-2,30,0
Prisdeflator for BNP Fastlands-Norge2,12,50,42,52,3-0,2
Prisdeflator for konsum i husholdningene2,02,20,22,22,20,1