267577_tabell_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
267577_tabell
statistikk
2016-08-31T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap viser utviklingen i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Norge. BNP hadde en volumvekst på 1,9 prosent i 2014. Foreløpig årlig nasjonalregnskap for 2015 viser en BNP vekst på 1,6 prosent.

Årlig nasjonalregnskap2014-2015

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Utviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumending i prosent. Reviderte og tidligere publiserte tall for 2014 og 2015fullscreen-iconUtviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumending i prosent. Reviderte og tidligere publiserte tall for 2014 og 2015excel-iconUtviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumending i prosent. Reviderte og tidligere publiserte tall for 2014 og 2015csv-iconUtviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumending i prosent. Reviderte og tidligere publiserte tall for 2014 og 2015
Tabell 2Makroøkonomiske hovedstørrelser. Millioner kronerfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Millioner kronerexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Millioner kronercsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Millioner kroner
Tabell 3Makroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2005-priser. Millioner kronerfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2005-priser. Millioner kronerexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2005-priser. Millioner kronercsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2005-priser. Millioner kroner
Tabell 4Makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumendring i prosentfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumendring i prosentexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumendring i prosentcsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumendring i prosent
Tabell 5Makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig prisendring i prosentfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig prisendring i prosentexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig prisendring i prosentcsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig prisendring i prosent
Tabell 6Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Millioner kronerfullscreen-iconProduksjon etter hovednæring i basisverdi. Millioner kronerexcel-iconProduksjon etter hovednæring i basisverdi. Millioner kronercsv-iconProduksjon etter hovednæring i basisverdi. Millioner kroner
Tabell 7Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosentfullscreen-iconProduksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosentexcel-iconProduksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosentcsv-iconProduksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosent
Tabell 8Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosentfullscreen-iconProduksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosentexcel-iconProduksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosentcsv-iconProduksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosent
Tabell 9Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Millioner kronerfullscreen-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Millioner kronerexcel-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Millioner kronercsv-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Millioner kroner
Tabell 10Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Faste 2005-priser. Millioner kronerfullscreen-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Faste 2005-priser. Millioner kronerexcel-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Faste 2005-priser. Millioner kronercsv-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Faste 2005-priser. Millioner kroner
Tabell 11Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosentfullscreen-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosentexcel-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosentcsv-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosent
Tabell 12Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosentfullscreen-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosentexcel-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosentcsv-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosent
Tabell 13Lønnskostnader etter hovednæring. Millioner kronerfullscreen-iconLønnskostnader etter hovednæring. Millioner kronerexcel-iconLønnskostnader etter hovednæring. Millioner kronercsv-iconLønnskostnader etter hovednæring. Millioner kroner
Tabell 14Lønnskostnad per utførte timeverk for lønnstakere etter hovednæring. Årlig endring i prosentfullscreen-iconLønnskostnad per utførte timeverk for lønnstakere etter hovednæring. Årlig endring i prosentexcel-iconLønnskostnad per utførte timeverk for lønnstakere etter hovednæring. Årlig endring i prosentcsv-iconLønnskostnad per utførte timeverk for lønnstakere etter hovednæring. Årlig endring i prosent
Tabell 15Utført timeverk etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. Millionerfullscreen-iconUtført timeverk etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. Millionerexcel-iconUtført timeverk etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. Millionercsv-iconUtført timeverk etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. Millioner
Tabell 16Årslønn, påløpt etter næring. Endring fra året før i prosentfullscreen-iconÅrslønn, påløpt etter næring. Endring fra året før i prosentexcel-iconÅrslønn, påløpt etter næring. Endring fra året før i prosentcsv-iconÅrslønn, påløpt etter næring. Endring fra året før i prosent
Tabell 17Årslønn, påløpt. Nominelt og reelt. Gjennomsnitt for alle lønnstakerefullscreen-iconÅrslønn, påløpt. Nominelt og reelt. Gjennomsnitt for alle lønnstakereexcel-iconÅrslønn, påløpt. Nominelt og reelt. Gjennomsnitt for alle lønnstakerecsv-iconÅrslønn, påløpt. Nominelt og reelt. Gjennomsnitt for alle lønnstakere
Tabell 18Sysselsatte personer etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. 1000fullscreen-iconSysselsatte personer etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. 1000excel-iconSysselsatte personer etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. 1000csv-iconSysselsatte personer etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. 1000
Tabell 19Årsverk, heltidsekvivalenter etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. 1000fullscreen-iconÅrsverk, heltidsekvivalenter etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. 1000excel-iconÅrsverk, heltidsekvivalenter etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. 1000csv-iconÅrsverk, heltidsekvivalenter etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. 1000
Tabell 20Bruttoprodukt per utførte timeverk etter hovednæring. Årlig volumendring i prosentfullscreen-iconBruttoprodukt per utførte timeverk etter hovednæring. Årlig volumendring i prosentexcel-iconBruttoprodukt per utførte timeverk etter hovednæring. Årlig volumendring i prosentcsv-iconBruttoprodukt per utførte timeverk etter hovednæring. Årlig volumendring i prosent
Tabell 21Driftsresultat etter hovednæring. Millioner kronerfullscreen-iconDriftsresultat etter hovednæring. Millioner kronerexcel-iconDriftsresultat etter hovednæring. Millioner kronercsv-iconDriftsresultat etter hovednæring. Millioner kroner
Tabell 22Hovedtall for konsum. Millioner kronerfullscreen-iconHovedtall for konsum. Millioner kronerexcel-iconHovedtall for konsum. Millioner kronercsv-iconHovedtall for konsum. Millioner kroner
Tabell 23Hovedtall for konsum. Årlig volumendring i prosentfullscreen-iconHovedtall for konsum. Årlig volumendring i prosentexcel-iconHovedtall for konsum. Årlig volumendring i prosentcsv-iconHovedtall for konsum. Årlig volumendring i prosent
Tabell 24Hovedtall for konsum. Årlig prisendring i prosentfullscreen-iconHovedtall for konsum. Årlig prisendring i prosentexcel-iconHovedtall for konsum. Årlig prisendring i prosentcsv-iconHovedtall for konsum. Årlig prisendring i prosent
Tabell 25Konsum i husholdninger etter formål. Løpende prises. Millioner kronerfullscreen-iconKonsum i husholdninger etter formål. Løpende prises. Millioner kronerexcel-iconKonsum i husholdninger etter formål. Løpende prises. Millioner kronercsv-iconKonsum i husholdninger etter formål. Løpende prises. Millioner kroner
Tabell 26Konsum i husholdninger etter formål. Årlig volumendring i prosentfullscreen-iconKonsum i husholdninger etter formål. Årlig volumendring i prosentexcel-iconKonsum i husholdninger etter formål. Årlig volumendring i prosentcsv-iconKonsum i husholdninger etter formål. Årlig volumendring i prosent
Tabell 27Konsum i husholdninger etter formål. Årlig prisendring i prosentfullscreen-iconKonsum i husholdninger etter formål. Årlig prisendring i prosentexcel-iconKonsum i husholdninger etter formål. Årlig prisendring i prosentcsv-iconKonsum i husholdninger etter formål. Årlig prisendring i prosent
Tabell 28Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Millioner kronerfullscreen-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Millioner kronerexcel-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Millioner kronercsv-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Millioner kroner
Tabell 29Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig volumendring i prosentfullscreen-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig volumendring i prosentexcel-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig volumendring i prosentcsv-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig volumendring i prosent
Tabell 30Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig prisendring i prosentfullscreen-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig prisendring i prosentexcel-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig prisendring i prosentcsv-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig prisendring i prosent
Tabell 31Eksport av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kronerfullscreen-iconEksport av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kronerexcel-iconEksport av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kronercsv-iconEksport av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kroner
Tabell 32Eksport av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosentfullscreen-iconEksport av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosentexcel-iconEksport av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosentcsv-iconEksport av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosent
Tabell 33Eksport av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosentfullscreen-iconEksport av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosentexcel-iconEksport av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosentcsv-iconEksport av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosent
Tabell 34Import av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kronerfullscreen-iconImport av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kronerexcel-iconImport av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kronercsv-iconImport av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kroner
Tabell 35Import av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosentfullscreen-iconImport av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosentexcel-iconImport av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosentcsv-iconImport av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosent
Tabell 36Import av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosentfullscreen-iconImport av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosentexcel-iconImport av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosentcsv-iconImport av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosent
Tabell 37Fast realkapital etter hovednæring. Løpende priser, millioner kronerfullscreen-iconFast realkapital etter hovednæring. Løpende priser, millioner kronerexcel-iconFast realkapital etter hovednæring. Løpende priser, millioner kronercsv-iconFast realkapital etter hovednæring. Løpende priser, millioner kroner
Tabell 38Fast realkapital etter hovednæring. Årlig volumendring i prosentfullscreen-iconFast realkapital etter hovednæring. Årlig volumendring i prosentexcel-iconFast realkapital etter hovednæring. Årlig volumendring i prosentcsv-iconFast realkapital etter hovednæring. Årlig volumendring i prosent

Ferdige spesialtabeller for erfarne brukere:

Årlig nasjonalregnskap fra 1970 (CSV-filer)

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken