211320_tabell_217944_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217944
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Lønnskostnad per utførte timeverk for lønnstakere etter hovednæring. Årlig endring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Totalt for næringer4,92,64,34,75,02,9
 
Jordbruk og skogbruk-0,73,66,42,63,53,0
Fiske, fangst og akvakultur2,63,83,43,84,42,7
Bergverksdrift0,00,47,13,64,42,0
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester9,10,26,85,36,72,5
Utvinning av råolje og naturgass6,9-0,35,55,36,02,6
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass11,40,48,25,57,62,6
Industri4,12,24,54,94,72,9
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri4,70,83,85,55,22,3
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri4,73,05,25,05,54,2
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler3,81,94,52,54,73,0
Produksjon av papir og papirvarer6,0-0,24,45,03,40,7
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak2,83,14,94,13,92,5
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri5,44,34,54,04,21,1
Produksjon av kjemiske råvarer3,05,52,81,94,31,3
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter5,91,34,74,84,22,6
Produksjon av metaller6,50,86,36,83,71,5
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner6,70,74,54,34,33,7
Verftsindustri og annen transportmiddel industri1,25,25,05,64,92,8
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon2,74,15,05,15,71,6
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr-3,06,93,65,14,62,8
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning4,40,74,95,36,83,4
Vannforsyning, avløp og renovasjon2,16,06,16,45,83,0
Bygge- og anleggsvirksomhet4,52,63,84,04,42,4
Varehandel og reparasjon av motorvogner3,82,33,34,05,12,5
Rørtransport1,910,2-12,93,83,82,0
Utenriks sjøfart-2,7-2,11,85,84,12,2
Transport utenom utenriks sjøfart4,40,14,62,83,91,8
Post og distribusjonsvirksomhet5,8-2,96,03,74,02,2
Overnattings- og serveringsvirksomhet4,43,12,53,43,62,5
Informasjon og kommunikasjon4,90,86,05,83,92,6
Finansierings- og forsikringsvirksomhet1,43,54,82,47,54,2
Omsetning og drift av fast eiendom5,74,55,76,85,32,5
Boligtjenester, egen bolig............
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting4,42,64,65,55,63,4
Forretningsmessig tjenesteyting5,11,44,33,04,82,3
Offentlig admistrasjon og forsvar5,15,02,95,44,83,5
Undervisning5,43,02,74,65,12,8
Helse- og omsorgstjenester4,43,05,15,25,03,5
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting4,53,94,64,34,53,5
 
Fastlands-Norge4,72,64,24,74,92,9
 
Offentlig forvaltning5,23,54,05,25,13,5
Statsforvaltning5,34,34,05,24,53,3
Sivil forvaltning5,64,14,25,14,43,1
Forsvar3,04,72,45,04,05,9
Kommuneforvaltning5,22,94,05,25,53,6