Tabell

Lønnskostnad per utførte timeverk for lønnstakere etter hovednæring. Årlig endring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Totalt for næringer4,92,64,34,75,02,9
 
Jordbruk og skogbruk-0,73,66,42,63,53,0
Fiske, fangst og akvakultur2,63,83,43,84,42,7
Bergverksdrift0,00,47,13,64,42,0
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester9,10,26,85,36,72,5
Utvinning av råolje og naturgass6,9-0,35,55,36,02,6
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass11,40,48,25,57,62,6
Industri4,12,24,54,94,72,9
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri4,70,83,85,55,22,3
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri4,73,05,25,05,54,2
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler3,81,94,52,54,73,0
Produksjon av papir og papirvarer6,0-0,24,45,03,40,7
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak2,83,14,94,13,92,5
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri5,44,34,54,04,21,1
Produksjon av kjemiske råvarer3,05,52,81,94,31,3
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter5,91,34,74,84,22,6
Produksjon av metaller6,50,86,36,83,71,5
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner6,70,74,54,34,33,7
Verftsindustri og annen transportmiddel industri1,25,25,05,64,92,8
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon2,74,15,05,15,71,6
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr-3,06,93,65,14,62,8
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning4,40,74,95,36,83,4
Vannforsyning, avløp og renovasjon2,16,06,16,45,83,0
Bygge- og anleggsvirksomhet4,52,63,84,04,42,4
Varehandel og reparasjon av motorvogner3,82,33,34,05,12,5
Rørtransport1,910,2-12,93,83,82,0
Utenriks sjøfart-2,7-2,11,85,84,12,2
Transport utenom utenriks sjøfart4,40,14,62,83,91,8
Post og distribusjonsvirksomhet5,8-2,96,03,74,02,2
Overnattings- og serveringsvirksomhet4,43,12,53,43,62,5
Informasjon og kommunikasjon4,90,86,05,83,92,6
Finansierings- og forsikringsvirksomhet1,43,54,82,47,54,2
Omsetning og drift av fast eiendom5,74,55,76,85,32,5
Boligtjenester, egen bolig............
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting4,42,64,65,55,63,4
Forretningsmessig tjenesteyting5,11,44,33,04,82,3
Offentlig admistrasjon og forsvar5,15,02,95,44,83,5
Undervisning5,43,02,74,65,12,8
Helse- og omsorgstjenester4,43,05,15,25,03,5
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting4,53,94,64,34,53,5
 
Fastlands-Norge4,72,64,24,74,92,9
 
Offentlig forvaltning5,23,54,05,25,13,5
Statsforvaltning5,34,34,05,24,53,3
Sivil forvaltning5,64,14,25,14,43,1
Forsvar3,04,72,45,04,05,9
Kommuneforvaltning5,22,94,05,25,53,6