211320_tabell_217920_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217920
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Fast realkapital etter hovednæring. Årlig volumendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Totalt for næringer2,61,82,22,72,92,8
Jordbruk og skogbruk-1,2-0,3-1,0-1,0-0,8-0,9
Fiske, fangst og akvakultur-0,9-2,64,4-5,90,3-3,6
Bergverksdrift16,4-0,24,63,04,90,5
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester5,22,43,35,96,45,3
Utvinning av råolje og naturgass4,92,94,05,56,75,6
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass13,7-9,7-16,319,7-5,0-6,5
Industri-0,7-1,8-1,2-0,7-0,30,2
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri0,32,52,91,70,31,5
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-7,7-1,9-2,2-1,8-0,4-1,5
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-1,9-1,5-1,0-2,0-1,3-2,0
Produksjon av papir og papirvarer-4,5-4,9-4,1-3,6-3,9-3,5
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-5,4-7,0-4,9-4,6-0,4-0,8
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri3,3-1,6-2,3-1,0-2,2-0,8
Produksjon av kjemiske råvarer6,5-1,6-2,3-0,6-0,7-0,4
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter-1,7-2,8-2,6-2,1-1,2-1,7
Produksjon av metaller-2,7-2,9-2,8-2,5-2,6-2,2
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner-0,7-2,7-0,4-0,41,51,6
Verftsindustri og annen transportmiddel industri-4,8-5,4-4,10,12,70,4
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-6,7-4,8-3,7-3,5-2,0-1,3
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr2,00,03,43,713,514,4
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning0,51,41,82,32,22,2
Vannforsyning, avløp og renovasjon3,43,02,22,62,53,1
Bygge- og anleggsvirksomhet3,52,83,35,55,04,4
Varehandel og reparasjon av motorvogner-3,9-2,8-1,4-1,8-1,5-2,7
Rørtransport-3,6-3,6-3,6-3,8-1,4-0,4
Utenriks sjøfart-1,10,55,3-4,1-2,5-2,7
Transport utenom utenriks sjøfart7,83,21,83,42,02,5
Post og distribusjonsvirksomhet23,812,41,9-17,9-12,2-4,0
Overnattings- og serveringsvirksomhet-0,6-1,2-1,5-0,5-0,8-1,4
Informasjon og kommunikasjon0,01,30,21,41,72,1
Finansierings- og forsikringsvirksomhet-1,0-2,11,0-1,5-2,1-2,0
Omsetning og drift av fast eiendom7,65,94,75,04,34,0
Boligtjenester, egen bolig2,12,02,63,03,12,9
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting3,20,8-1,84,43,33,0
Forretningsmessig tjenesteyting-3,41,73,73,16,93,9
Offentlig admistrasjon og forsvar3,93,13,32,82,73,3
Undervisning4,23,42,12,11,92,1
Helse- og omsorgstjenester1,91,00,70,91,92,4
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting1,61,01,00,60,40,4
Fastlands-Norge2,41,82,02,42,42,4
Offentlig forvaltning3,32,52,32,22,32,8
Statsforvaltning3,2-17,02,72,32,93,7
Sivil forvaltning3,7-20,23,03,34,04,8
Forsvar0,6-2,21,4-1,8-1,6-1,3
Kommuneforvaltning3,523,52,12,11,92,2