Tabell

Fast realkapital etter hovednæring. Årlig volumendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Totalt for næringer2,61,82,22,72,92,8
Jordbruk og skogbruk-1,2-0,3-1,0-1,0-0,8-0,9
Fiske, fangst og akvakultur-0,9-2,64,4-5,90,3-3,6
Bergverksdrift16,4-0,24,63,04,90,5
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester5,22,43,35,96,45,3
Utvinning av råolje og naturgass4,92,94,05,56,75,6
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass13,7-9,7-16,319,7-5,0-6,5
Industri-0,7-1,8-1,2-0,7-0,30,2
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri0,32,52,91,70,31,5
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-7,7-1,9-2,2-1,8-0,4-1,5
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-1,9-1,5-1,0-2,0-1,3-2,0
Produksjon av papir og papirvarer-4,5-4,9-4,1-3,6-3,9-3,5
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-5,4-7,0-4,9-4,6-0,4-0,8
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri3,3-1,6-2,3-1,0-2,2-0,8
Produksjon av kjemiske råvarer6,5-1,6-2,3-0,6-0,7-0,4
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter-1,7-2,8-2,6-2,1-1,2-1,7
Produksjon av metaller-2,7-2,9-2,8-2,5-2,6-2,2
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner-0,7-2,7-0,4-0,41,51,6
Verftsindustri og annen transportmiddel industri-4,8-5,4-4,10,12,70,4
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-6,7-4,8-3,7-3,5-2,0-1,3
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr2,00,03,43,713,514,4
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning0,51,41,82,32,22,2
Vannforsyning, avløp og renovasjon3,43,02,22,62,53,1
Bygge- og anleggsvirksomhet3,52,83,35,55,04,4
Varehandel og reparasjon av motorvogner-3,9-2,8-1,4-1,8-1,5-2,7
Rørtransport-3,6-3,6-3,6-3,8-1,4-0,4
Utenriks sjøfart-1,10,55,3-4,1-2,5-2,7
Transport utenom utenriks sjøfart7,83,21,83,42,02,5
Post og distribusjonsvirksomhet23,812,41,9-17,9-12,2-4,0
Overnattings- og serveringsvirksomhet-0,6-1,2-1,5-0,5-0,8-1,4
Informasjon og kommunikasjon0,01,30,21,41,72,1
Finansierings- og forsikringsvirksomhet-1,0-2,11,0-1,5-2,1-2,0
Omsetning og drift av fast eiendom7,65,94,75,04,34,0
Boligtjenester, egen bolig2,12,02,63,03,12,9
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting3,20,8-1,84,43,33,0
Forretningsmessig tjenesteyting-3,41,73,73,16,93,9
Offentlig admistrasjon og forsvar3,93,13,32,82,73,3
Undervisning4,23,42,12,11,92,1
Helse- og omsorgstjenester1,91,00,70,91,92,4
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting1,61,01,00,60,40,4
Fastlands-Norge2,41,82,02,42,42,4
Offentlig forvaltning3,32,52,32,22,32,8
Statsforvaltning3,2-17,02,72,32,93,7
Sivil forvaltning3,7-20,23,03,34,04,8
Forsvar0,6-2,21,4-1,8-1,6-1,3
Kommuneforvaltning3,523,52,12,11,92,2