211320_tabell_217918_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217918
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Import av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
I alt-0,30,83,30,12,54,5
 
Varer-1,50,04,10,52,35,3
¬ Råolje og naturgass-15,513,623,76,2-4,0-2,9
¬ Skip, plattformer og fly5,2-3,90,31,59,84,3
¬ Tradisjonelle varer-1,50,04,00,32,15,5
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske5,5-0,14,9-0,84,34,8
¬¬ Bergverksprodukter-1,7-10,81,8-0,4-1,92,5
¬¬ Industriprodukter-1,6-0,23,90,52,05,7
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler1,2-0,24,01,57,34,5
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy5,4-4,34,24,71,75,6
¬¬¬ Trevarer-3,4-0,11,4-0,13,86,6
¬¬¬ Treforedlingsprodukter3,0-1,64,6-0,50,83,7
¬¬¬ Grafiske produkter3,0-17,19,14,255,0-14,8
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter-32,024,922,47,0-2,5-1,1
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter3,7-4,73,41,74,36,1
¬¬¬ Metaller-10,98,46,4-7,0-1,37,8
¬¬¬ Verkstedprodukter3,4-4,10,71,32,46,3
¬¬¬ Andre industriprodukter4,9-4,21,70,63,47,3
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon1,01,02,30,91,03,2
¬¬ Elektrisk kraft-12,533,27,3-46,316,9-18,5
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter0,9-1,42,9-0,22,65,9
 
Tjenester2,22,31,8-0,72,93,1
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart2,72,0-6,24,9....
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart-8,212,5-3,0-8,3-6,5-2,9
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester6,93,04,71,64,55,3
¬ Rørtransport............
¬ Reisetrafikk4,0-2,91,4-0,74,75,6
¬ Andre tjenester3,73,13,01,34,32,3
¬¬ Samferdsel0,63,40,24,21,81,7
¬¬ Finans- og forretningstjenester9,14,84,22,16,61,9
¬¬ Tjenester ellers0,21,42,9-0,42,13,1