Tabell

Import av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
I alt-0,30,83,30,12,54,5
 
Varer-1,50,04,10,52,35,3
¬ Råolje og naturgass-15,513,623,76,2-4,0-2,9
¬ Skip, plattformer og fly5,2-3,90,31,59,84,3
¬ Tradisjonelle varer-1,50,04,00,32,15,5
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske5,5-0,14,9-0,84,34,8
¬¬ Bergverksprodukter-1,7-10,81,8-0,4-1,92,5
¬¬ Industriprodukter-1,6-0,23,90,52,05,7
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler1,2-0,24,01,57,34,5
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy5,4-4,34,24,71,75,6
¬¬¬ Trevarer-3,4-0,11,4-0,13,86,6
¬¬¬ Treforedlingsprodukter3,0-1,64,6-0,50,83,7
¬¬¬ Grafiske produkter3,0-17,19,14,255,0-14,8
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter-32,024,922,47,0-2,5-1,1
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter3,7-4,73,41,74,36,1
¬¬¬ Metaller-10,98,46,4-7,0-1,37,8
¬¬¬ Verkstedprodukter3,4-4,10,71,32,46,3
¬¬¬ Andre industriprodukter4,9-4,21,70,63,47,3
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon1,01,02,30,91,03,2
¬¬ Elektrisk kraft-12,533,27,3-46,316,9-18,5
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter0,9-1,42,9-0,22,65,9
 
Tjenester2,22,31,8-0,72,93,1
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart2,72,0-6,24,9....
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart-8,212,5-3,0-8,3-6,5-2,9
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester6,93,04,71,64,55,3
¬ Rørtransport............
¬ Reisetrafikk4,0-2,91,4-0,74,75,6
¬ Andre tjenester3,73,13,01,34,32,3
¬¬ Samferdsel0,63,40,24,21,81,7
¬¬ Finans- og forretningstjenester9,14,84,22,16,61,9
¬¬ Tjenester ellers0,21,42,9-0,42,13,1