211320_tabell_217916_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217916
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Import av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kroner1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
I alt678 255740 501795 573821 047878 224932 063
 
Varer447 933481 693524 020527 441562 437592 324
¬ Råolje og naturgass13 63311 89313 58714 78115 78113 593
¬ Skip, plattformer og fly31 64929 98732 05320 49627 68231 264
¬ Tradisjonelle varer402 651439 813478 380492 164518 974547 467
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske11 97112 56614 39714 57215 31616 182
¬¬ Bergverksprodukter4 4465 9766 2066 0405 7256 169
¬¬ Industriprodukter384 449415 095452 696470 447494 808523 525
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler28 20629 21733 24435 45439 26942 760
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy24 63626 78029 53126 76031 52832 977
¬¬¬ Trevarer8 3139 41410 10310 82111 52012 419
¬¬¬ Treforedlingsprodukter7 7787 6638 0838 0138 0598 470
¬¬¬ Grafiske produkter696860503146
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter19 72228 65729 77433 15942 42034 365
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter61 18766 57069 97170 16671 81677 592
¬¬¬ Metaller52 88860 44470 36966 85963 40371 044
¬¬¬ Verkstedprodukter140 839137 765148 918163 413168 049180 819
¬¬¬ Andre industriprodukter21 62522 68223 57225 38425 57528 420
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon19 18625 83529 07130 36833 13834 613
¬¬ Elektrisk kraft1 7856 1765 0811 1053 1251 591
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter382 929411 156448 606459 005476 554513 102
 
Tjenester230 322258 808271 553293 606315 787339 739
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart89789787097000
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart33 20435 07734 28440 60540 82541 407
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester25 73228 87727 78730 11032 20235 006
¬ Rørtransport000000
¬ Reisetrafikk74 76881 60388 10596 764108 615119 744
¬ Andre tjenester95 721112 354120 507125 157134 145143 582
¬¬ Samferdsel14 61716 41917 38120 44016 53318 344
¬¬ Finans- og forretningstjenester38 95147 34950 88852 32167 71071 585
¬¬ Tjenester ellers42 15348 58652 23852 39649 90253 653