Tabell

Import av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kroner1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
I alt678 255740 501795 573821 047878 224932 063
 
Varer447 933481 693524 020527 441562 437592 324
¬ Råolje og naturgass13 63311 89313 58714 78115 78113 593
¬ Skip, plattformer og fly31 64929 98732 05320 49627 68231 264
¬ Tradisjonelle varer402 651439 813478 380492 164518 974547 467
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske11 97112 56614 39714 57215 31616 182
¬¬ Bergverksprodukter4 4465 9766 2066 0405 7256 169
¬¬ Industriprodukter384 449415 095452 696470 447494 808523 525
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler28 20629 21733 24435 45439 26942 760
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy24 63626 78029 53126 76031 52832 977
¬¬¬ Trevarer8 3139 41410 10310 82111 52012 419
¬¬¬ Treforedlingsprodukter7 7787 6638 0838 0138 0598 470
¬¬¬ Grafiske produkter696860503146
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter19 72228 65729 77433 15942 42034 365
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter61 18766 57069 97170 16671 81677 592
¬¬¬ Metaller52 88860 44470 36966 85963 40371 044
¬¬¬ Verkstedprodukter140 839137 765148 918163 413168 049180 819
¬¬¬ Andre industriprodukter21 62522 68223 57225 38425 57528 420
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon19 18625 83529 07130 36833 13834 613
¬¬ Elektrisk kraft1 7856 1765 0811 1053 1251 591
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter382 929411 156448 606459 005476 554513 102
 
Tjenester230 322258 808271 553293 606315 787339 739
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart89789787097000
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart33 20435 07734 28440 60540 82541 407
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester25 73228 87727 78730 11032 20235 006
¬ Rørtransport000000
¬ Reisetrafikk74 76881 60388 10596 764108 615119 744
¬ Andre tjenester95 721112 354120 507125 157134 145143 582
¬¬ Samferdsel14 61716 41917 38120 44016 53318 344
¬¬ Finans- og forretningstjenester38 95147 34950 88852 32167 71071 585
¬¬ Tjenester ellers42 15348 58652 23852 39649 90253 653