211320_tabell_217914_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217914
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Eksport av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
I alt-4,10,7-0,81,4-3,01,7
 
Varer-4,1-3,1-2,8-0,3-4,71,5
¬ Råolje og naturgass-1,6-6,9-5,60,5-7,60,9
¬ Skip, plattformer og fly-25,0-13,652,1-38,4-1,5-6,1
¬ Tradisjonelle varer-8,03,3-0,1-0,21,02,7
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske9,96,19,420,6-0,65,3
¬¬ Bergverksprodukter-27,716,51,41,73,77,3
¬¬ Industriprodukter-8,53,8-2,2-3,11,71,8
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler11,47,7-6,7-1,6-1,69,1
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy-13,50,38,68,41,63,6
¬¬¬ Trevarer-16,65,7-0,6-5,0-1,314,2
¬¬¬ Treforedlingsprodukter-17,310,5-7,5-16,7-6,5-13,0
¬¬¬ Grafiske produkter-4,20,0-20,0-40,0....
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter-8,3-15,735,3-12,00,2-5,3
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter-12,228,7-3,7-12,75,56,5
¬¬¬ Metaller-11,73,3-6,1-1,0-1,0-1,7
¬¬¬ Verkstedprodukter-7,4-5,7-6,57,05,23,8
¬¬¬ Andre industriprodukter-16,814,1-4,33,6-8,0-5,4
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon-23,7-9,0-8,2-8,661,6-23,7
¬¬ Elektrisk kraft-15,3-51,4101,260,7-31,143,5
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter-7,94,9-2,91,41,13,7
 
Tjenester-4,213,15,57,72,92,6
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart0,07,114,815,63,22,3
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester4,013,7-9,013,9-25,310,4
¬ Rørtransport2,3-0,4-3,812,4-4,9-0,7
¬ Reisetrafikk-5,46,11,93,63,43,8
¬ Andre tjenester-10,723,23,81,010,51,5
¬¬ Samferdsel-14,831,46,3-4,30,813,9
¬¬ Finans- og forretningstjenester-20,826,22,55,620,5-0,3
¬¬ Tjenester ellers11,115,64,6-2,90,1-1,5