Tabell

Eksport av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
I alt-4,10,7-0,81,4-3,01,7
 
Varer-4,1-3,1-2,8-0,3-4,71,5
¬ Råolje og naturgass-1,6-6,9-5,60,5-7,60,9
¬ Skip, plattformer og fly-25,0-13,652,1-38,4-1,5-6,1
¬ Tradisjonelle varer-8,03,3-0,1-0,21,02,7
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske9,96,19,420,6-0,65,3
¬¬ Bergverksprodukter-27,716,51,41,73,77,3
¬¬ Industriprodukter-8,53,8-2,2-3,11,71,8
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler11,47,7-6,7-1,6-1,69,1
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy-13,50,38,68,41,63,6
¬¬¬ Trevarer-16,65,7-0,6-5,0-1,314,2
¬¬¬ Treforedlingsprodukter-17,310,5-7,5-16,7-6,5-13,0
¬¬¬ Grafiske produkter-4,20,0-20,0-40,0....
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter-8,3-15,735,3-12,00,2-5,3
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter-12,228,7-3,7-12,75,56,5
¬¬¬ Metaller-11,73,3-6,1-1,0-1,0-1,7
¬¬¬ Verkstedprodukter-7,4-5,7-6,57,05,23,8
¬¬¬ Andre industriprodukter-16,814,1-4,33,6-8,0-5,4
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon-23,7-9,0-8,2-8,661,6-23,7
¬¬ Elektrisk kraft-15,3-51,4101,260,7-31,143,5
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter-7,94,9-2,91,41,13,7
 
Tjenester-4,213,15,57,72,92,6
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart0,07,114,815,63,22,3
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester4,013,7-9,013,9-25,310,4
¬ Rørtransport2,3-0,4-3,812,4-4,9-0,7
¬ Reisetrafikk-5,46,11,93,63,43,8
¬ Andre tjenester-10,723,23,81,010,51,5
¬¬ Samferdsel-14,831,46,3-4,30,813,9
¬¬ Finans- og forretningstjenester-20,826,22,55,620,5-0,3
¬¬ Tjenester ellers11,115,64,6-2,90,1-1,5