211320_tabell_217913_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217913
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Eksport av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kroner1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
I alt952 8311 031 3681 154 1181 204 3511 190 7281 197 587
 
Varer729 867779 203898 294929 002901 568893 299
¬ Råolje og naturgass440 808471 179568 428610 796570 431539 731
¬ Skip, plattformer og fly11 8788 80213 6188 6469 0489 527
¬ Tradisjonelle varer277 181299 222316 248309 560322 089344 041
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske21 21127 07625 95327 43437 27640 475
¬¬ Bergverksprodukter4 1194 5245 5466 0816 0086 609
¬¬ Industriprodukter247 444264 622280 470270 970274 407291 592
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler27 90031 41232 67730 65631 35936 663
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy1 9441 9082 0642 2442 2862 388
¬¬¬ Trevarer2 0552 2022 2562 1292 1332 447
¬¬¬ Treforedlingsprodukter9 1909 7289 5407 7307 0116 376
¬¬¬ Grafiske produkter241515901
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter21 40222 22638 33136 85935 54532 893
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter41 06248 90149 68344 39445 47750 477
¬¬¬ Metaller56 98068 06570 85765 07562 13865 611
¬¬¬ Verkstedprodukter82 06774 92069 74676 48883 12189 606
¬¬¬ Andre industriprodukter4 5525 0025 0695 1675 0044 861
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon268243232219333269
¬¬ Elektrisk kraft4 4073 0004 2795 0754 3985 365
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter255 779276 996277 917272 701286 544311 148
 
Tjenester222 964252 165255 824275 349289 160304 289
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart79 82381 93581 85494 58997 547103 002
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester21 92625 62724 66128 84422 13225 381
¬ Rørtransport12 86612 6709 93710 40010 93110 761
¬ Reisetrafikk26 12428 44929 74731 65933 34135 354
¬ Andre tjenester82 225103 484109 625109 857125 209129 791
¬¬ Samferdsel12 38717 26218 40918 32318 75621 698
¬¬ Finans- og forretningstjenester40 55351 53853 51655 53170 31971 920
¬¬ Tjenester ellers29 28534 68437 70036 00336 13436 173