Tabell

Eksport av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kroner1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
I alt952 8311 031 3681 154 1181 204 3511 190 7281 197 587
 
Varer729 867779 203898 294929 002901 568893 299
¬ Råolje og naturgass440 808471 179568 428610 796570 431539 731
¬ Skip, plattformer og fly11 8788 80213 6188 6469 0489 527
¬ Tradisjonelle varer277 181299 222316 248309 560322 089344 041
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske21 21127 07625 95327 43437 27640 475
¬¬ Bergverksprodukter4 1194 5245 5466 0816 0086 609
¬¬ Industriprodukter247 444264 622280 470270 970274 407291 592
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler27 90031 41232 67730 65631 35936 663
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy1 9441 9082 0642 2442 2862 388
¬¬¬ Trevarer2 0552 2022 2562 1292 1332 447
¬¬¬ Treforedlingsprodukter9 1909 7289 5407 7307 0116 376
¬¬¬ Grafiske produkter241515901
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter21 40222 22638 33136 85935 54532 893
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter41 06248 90149 68344 39445 47750 477
¬¬¬ Metaller56 98068 06570 85765 07562 13865 611
¬¬¬ Verkstedprodukter82 06774 92069 74676 48883 12189 606
¬¬¬ Andre industriprodukter4 5525 0025 0695 1675 0044 861
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon268243232219333269
¬¬ Elektrisk kraft4 4073 0004 2795 0754 3985 365
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter255 779276 996277 917272 701286 544311 148
 
Tjenester222 964252 165255 824275 349289 160304 289
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart79 82381 93581 85494 58997 547103 002
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester21 92625 62724 66128 84422 13225 381
¬ Rørtransport12 86612 6709 93710 40010 93110 761
¬ Reisetrafikk26 12428 44929 74731 65933 34135 354
¬ Andre tjenester82 225103 484109 625109 857125 209129 791
¬¬ Samferdsel12 38717 26218 40918 32318 75621 698
¬¬ Finans- og forretningstjenester40 55351 53853 51655 53170 31971 920
¬¬ Tjenester ellers29 28534 68437 70036 00336 13436 173