211320_tabell_217912_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217912
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig prisendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Totalt for næringer3,01,74,03,03,02,6
 
Bygg og anlegg2,63,95,43,72,71,3
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning8,01,94,81,93,13,6
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler5,12,73,92,44,14,1
Skip og båter-1,5-6,50,91,79,21,8
Transportmidler8,9-5,6-3,60,3-0,93,2
Maskiner og utstyr-1,2-3,31,22,52,14,0
Endring i livdyr- og frukttrebestand0,00,02,6-6,3-8,40,8
FOU og annen immatriell realkapital2,44,45,03,93,12,8
Verdigjenstander0,3-5,2-4,1-3,93,91,4
 
Jordbruk og skogbruk3,91,92,62,21,12,2
Fiske, fangst og akvakultur0,91,82,52,95,3-0,7
Bergverksdrift2,9-1,33,72,40,83,8
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester6,02,34,32,23,63,8
Utvinning av råolje og naturgass6,22,24,42,23,63,8
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass3,97,67,62,34,32,5
Industri1,70,23,83,02,23,1
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri1,6-0,33,92,61,92,8
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri0,01,13,32,22,13,1
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler1,5-0,12,72,61,52,8
Produksjon av papir og papirvarer0,4-1,04,13,12,14,0
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak0,3-6,22,22,22,13,8
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri1,91,14,73,22,02,8
Produksjon av kjemiske råvarer1,7-0,14,33,11,62,0
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter1,5-1,33,42,51,83,3
Produksjon av metaller1,7-0,93,32,62,03,3
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner1,81,34,53,72,53,2
Verftsindustri og annen transportmiddel industri1,90,83,53,12,93,2
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon2,71,04,03,42,33,2
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr0,4-1,6-0,32,12,43,1
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning1,6-0,73,52,51,72,8
Vannforsyning, avløp og renovasjon2,22,64,23,40,81,4
Bygge- og anleggsvirksomhet2,61,82,32,41,53,1
Varehandel og reparasjon av motorvogner-1,6-3,31,22,21,12,3
Rørtransport5,33,94,22,52,44,1
Utenriks sjøfart0,8-6,80,91,88,52,0
Transport utenom utenriks sjøfart2,1-3,9-0,50,63,33,2
Post og distribusjonsvirksomhet-0,7-1,62,22,51,21,5
Overnattings- og serveringsvirksomhet-1,0-0,41,83,11,12,9
Informasjon og kommunikasjon0,0-0,12,31,92,33,2
Finansierings- og forsikringsvirksomhet0,60,83,73,02,42,5
Omsetning og drift av fast eiendom2,33,34,53,40,30,9
Boligtjenester, egen bolig2,44,46,04,10,71,2
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,64,44,33,82,52,5
Forretningsmessig tjenesteyting3,8-3,8-0,52,71,12,0
Offentlig admistrasjon og forsvar3,02,33,83,510,51,9
Undervisning2,72,64,83,91,92,2
Helse- og omsorgstjenester0,91,03,33,31,42,4
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting0,1-1,32,22,71,42,4
Fastlands-Norge2,11,84,03,32,62,1
Offentlig forvaltning2,72,34,13,66,42,0
Statsforvaltning3,62,24,13,97,22,3
Sivil forvaltning2,82,84,83,67,92,2
Forsvar7,6-0,91,45,22,52,9
Kommuneforvaltning1,42,54,13,35,51,6