Tabell

Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig prisendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Totalt for næringer3,01,74,03,03,02,6
 
Bygg og anlegg2,63,95,43,72,71,3
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning8,01,94,81,93,13,6
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler5,12,73,92,44,14,1
Skip og båter-1,5-6,50,91,79,21,8
Transportmidler8,9-5,6-3,60,3-0,93,2
Maskiner og utstyr-1,2-3,31,22,52,14,0
Endring i livdyr- og frukttrebestand0,00,02,6-6,3-8,40,8
FOU og annen immatriell realkapital2,44,45,03,93,12,8
Verdigjenstander0,3-5,2-4,1-3,93,91,4
 
Jordbruk og skogbruk3,91,92,62,21,12,2
Fiske, fangst og akvakultur0,91,82,52,95,3-0,7
Bergverksdrift2,9-1,33,72,40,83,8
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester6,02,34,32,23,63,8
Utvinning av råolje og naturgass6,22,24,42,23,63,8
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass3,97,67,62,34,32,5
Industri1,70,23,83,02,23,1
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri1,6-0,33,92,61,92,8
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri0,01,13,32,22,13,1
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler1,5-0,12,72,61,52,8
Produksjon av papir og papirvarer0,4-1,04,13,12,14,0
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak0,3-6,22,22,22,13,8
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri1,91,14,73,22,02,8
Produksjon av kjemiske råvarer1,7-0,14,33,11,62,0
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter1,5-1,33,42,51,83,3
Produksjon av metaller1,7-0,93,32,62,03,3
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner1,81,34,53,72,53,2
Verftsindustri og annen transportmiddel industri1,90,83,53,12,93,2
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon2,71,04,03,42,33,2
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr0,4-1,6-0,32,12,43,1
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning1,6-0,73,52,51,72,8
Vannforsyning, avløp og renovasjon2,22,64,23,40,81,4
Bygge- og anleggsvirksomhet2,61,82,32,41,53,1
Varehandel og reparasjon av motorvogner-1,6-3,31,22,21,12,3
Rørtransport5,33,94,22,52,44,1
Utenriks sjøfart0,8-6,80,91,88,52,0
Transport utenom utenriks sjøfart2,1-3,9-0,50,63,33,2
Post og distribusjonsvirksomhet-0,7-1,62,22,51,21,5
Overnattings- og serveringsvirksomhet-1,0-0,41,83,11,12,9
Informasjon og kommunikasjon0,0-0,12,31,92,33,2
Finansierings- og forsikringsvirksomhet0,60,83,73,02,42,5
Omsetning og drift av fast eiendom2,33,34,53,40,30,9
Boligtjenester, egen bolig2,44,46,04,10,71,2
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,64,44,33,82,52,5
Forretningsmessig tjenesteyting3,8-3,8-0,52,71,12,0
Offentlig admistrasjon og forsvar3,02,33,83,510,51,9
Undervisning2,72,64,83,91,92,2
Helse- og omsorgstjenester0,91,03,33,31,42,4
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting0,1-1,32,22,71,42,4
Fastlands-Norge2,11,84,03,32,62,1
Offentlig forvaltning2,72,34,13,66,42,0
Statsforvaltning3,62,24,13,97,22,3
Sivil forvaltning2,82,84,83,67,92,2
Forsvar7,6-0,91,45,22,52,9
Kommuneforvaltning1,42,54,13,35,51,6