211320_tabell_217911_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217911
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig volumendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige
Totalt for næringer-6,8-6,67,47,66,81,2
 
Bygg og anlegg-11,1-5,06,75,24,52,6
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning3,0-0,12,97,624,2-2,3
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler1,7-27,019,542,17,40,7
Skip og båter42,0-33,049,7-45,515,2-9,0
Transportmidler-32,117,36,814,83,0-0,3
Maskiner og utstyr-15,5-1,63,712,01,51,8
Endring i livdyr- og frukttrebestand........1,30,6
FOU og annen immatriell realkapital2,12,5-3,1-1,01,43,1
Verdigjenstander6,314,42,6-5,31,20,8
 
Jordbruk og skogbruk-17,617,8-13,03,8-0,6-3,8
Fiske, fangst og akvakultur-14,3-15,567,5-58,479,7-30,8
Bergverksdrift155,1-57,948,3-10,323,4-28,1
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester3,7-14,29,522,910,6-0,9
Utvinning av råolje og naturgass4,4-9,011,415,315,5-0,6
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass-5,3-85,8....-69,3-19,5
Industri-34,0-13,85,94,94,77,2
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri-22,826,65,1-9,4-11,515,6
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-64,1104,4-2,5-3,514,8-10,7
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-34,6-0,62,5-13,39,7-13,2
Produksjon av papir og papirvarer-39,2-20,731,314,8-19,311,7
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak7,1-39,559,6-3,472,6-4,9
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-41,7-42,4-14,020,1-20,322,2
Produksjon av kjemiske råvarer-39,3-53,7-11,624,8-3,51,7
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter-21,3-18,91,02,210,2-8,2
Produksjon av metaller-36,4-8,8-0,85,2-6,33,7
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner-22,9-15,218,31,615,33,6
Verftsindustri og annen transportmiddel industri-56,8-21,217,470,632,1-13,4
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-47,421,94,8-1,213,65,3
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr-33,0-10,536,58,581,818,8
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-16,619,98,38,33,92,9
Vannforsyning, avløp og renovasjon-3,1-8,2-10,37,73,712,6
Bygge- og anleggsvirksomhet-10,3-9,011,124,15,91,1
Varehandel og reparasjon av motorvogner-26,011,216,6-4,22,3-14,4
Rørtransport-69,0-0,5-6,5-38,7754,537,9
Utenriks sjøfart45,115,046,9-57,418,2-5,8
Transport utenom utenriks sjøfart38,8-22,1-6,319,2-7,76,7
Post og distribusjonsvirksomhet478,025,3-11,0-74,8-34,594,3
Overnattings- og serveringsvirksomhet-1,8-9,1-8,423,9-5,5-12,9
Informasjon og kommunikasjon-12,75,2-4,68,84,94,5
Finansierings- og forsikringsvirksomhet-37,1-21,164,3-37,31,04,2
Omsetning og drift av fast eiendom-35,7-8,2-9,27,9-3,6-0,2
Boligtjenester, egen bolig-8,1-1,617,010,96,4-1,6
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-9,3-7,9-10,127,9-0,11,3
Forretningsmessig tjenesteyting-47,043,718,41,535,0-9,2
Offentlig admistrasjon og forsvar10,2-3,65,2-4,02,98,7
Undervisning11,3-2,2-7,5-3,15,83,3
Helse- og omsorgstjenester-6,4-9,01,17,217,610,3
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting8,3-4,03,9-5,1-2,5-0,4
Fastlands-Norge-10,4-6,45,07,42,91,8
Offentlig forvaltning7,7-4,81,1-1,86,58,5
Statsforvaltning5,6-13,35,0-1,38,09,7
Sivil forvaltning10,8-10,4-2,05,89,611,1
Forsvar-12,7-25,943,0-28,4-1,11,0
Kommuneforvaltning10,67,5-3,4-2,34,66,9