Tabell

Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig volumendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige
Totalt for næringer-6,8-6,67,47,66,81,2
 
Bygg og anlegg-11,1-5,06,75,24,52,6
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning3,0-0,12,97,624,2-2,3
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler1,7-27,019,542,17,40,7
Skip og båter42,0-33,049,7-45,515,2-9,0
Transportmidler-32,117,36,814,83,0-0,3
Maskiner og utstyr-15,5-1,63,712,01,51,8
Endring i livdyr- og frukttrebestand........1,30,6
FOU og annen immatriell realkapital2,12,5-3,1-1,01,43,1
Verdigjenstander6,314,42,6-5,31,20,8
 
Jordbruk og skogbruk-17,617,8-13,03,8-0,6-3,8
Fiske, fangst og akvakultur-14,3-15,567,5-58,479,7-30,8
Bergverksdrift155,1-57,948,3-10,323,4-28,1
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester3,7-14,29,522,910,6-0,9
Utvinning av råolje og naturgass4,4-9,011,415,315,5-0,6
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass-5,3-85,8....-69,3-19,5
Industri-34,0-13,85,94,94,77,2
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri-22,826,65,1-9,4-11,515,6
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-64,1104,4-2,5-3,514,8-10,7
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-34,6-0,62,5-13,39,7-13,2
Produksjon av papir og papirvarer-39,2-20,731,314,8-19,311,7
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak7,1-39,559,6-3,472,6-4,9
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-41,7-42,4-14,020,1-20,322,2
Produksjon av kjemiske råvarer-39,3-53,7-11,624,8-3,51,7
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter-21,3-18,91,02,210,2-8,2
Produksjon av metaller-36,4-8,8-0,85,2-6,33,7
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner-22,9-15,218,31,615,33,6
Verftsindustri og annen transportmiddel industri-56,8-21,217,470,632,1-13,4
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-47,421,94,8-1,213,65,3
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr-33,0-10,536,58,581,818,8
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-16,619,98,38,33,92,9
Vannforsyning, avløp og renovasjon-3,1-8,2-10,37,73,712,6
Bygge- og anleggsvirksomhet-10,3-9,011,124,15,91,1
Varehandel og reparasjon av motorvogner-26,011,216,6-4,22,3-14,4
Rørtransport-69,0-0,5-6,5-38,7754,537,9
Utenriks sjøfart45,115,046,9-57,418,2-5,8
Transport utenom utenriks sjøfart38,8-22,1-6,319,2-7,76,7
Post og distribusjonsvirksomhet478,025,3-11,0-74,8-34,594,3
Overnattings- og serveringsvirksomhet-1,8-9,1-8,423,9-5,5-12,9
Informasjon og kommunikasjon-12,75,2-4,68,84,94,5
Finansierings- og forsikringsvirksomhet-37,1-21,164,3-37,31,04,2
Omsetning og drift av fast eiendom-35,7-8,2-9,27,9-3,6-0,2
Boligtjenester, egen bolig-8,1-1,617,010,96,4-1,6
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-9,3-7,9-10,127,9-0,11,3
Forretningsmessig tjenesteyting-47,043,718,41,535,0-9,2
Offentlig admistrasjon og forsvar10,2-3,65,2-4,02,98,7
Undervisning11,3-2,2-7,5-3,15,83,3
Helse- og omsorgstjenester-6,4-9,01,17,217,610,3
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting8,3-4,03,9-5,1-2,5-0,4
Fastlands-Norge-10,4-6,45,07,42,91,8
Offentlig forvaltning7,7-4,81,1-1,86,58,5
Statsforvaltning5,6-13,35,0-1,38,09,7
Sivil forvaltning10,8-10,4-2,05,89,611,1
Forsvar-12,7-25,943,0-28,4-1,11,0
Kommuneforvaltning10,67,5-3,4-2,34,66,9