211320_tabell_217909_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217909
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Konsum i husholdninger etter formål. Årlig prisendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
2Konsumet av varer og tjenester inkluderer utlendingers kjøp i Norge, men ikke husholdningenes kjøp i utlandet
I alt2,42,01,01,02,82,3
 
Matvarer og alkolholfrie drikkevarer4,00,3-0,11,01,13,1
Alkoholdrikker og tobakk mv.4,64,06,03,14,33,4
Klær og skotøy-3,2-4,1-3,1-1,3-2,0-0,8
Bolig lys og brensel2,06,31,2-2,04,91,4
Møbler og husholdningsartikler mv.3,3-0,3-0,60,10,53,0
Helsepleie3,02,12,23,02,62,5
Transport1,52,12,52,21,02,1
Post- og teletjenester-5,3-2,5-2,0-6,0-2,1-0,9
Kultur og fritid2,22,00,10,21,01,7
Utdanning4,63,83,44,67,23,2
Overnattings- og serveringstjenester3,93,22,62,53,02,5
Andre varer og tjenester5,23,11,29,07,03,0
Nordmenns konsum i utlandet4,0-2,91,4-0,74,75,6
Utlendingers konsum i Norge2,62,62,62,71,92,1
 
Varekonsum21,62,10,4-0,81,51,4
Tjenester23,22,71,63,33,72,7
Boligtjenester3,42,82,01,83,22,8
Andre tjenester3,12,71,34,14,02,7