Tabell

Konsum i husholdninger etter formål. Årlig prisendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
2Konsumet av varer og tjenester inkluderer utlendingers kjøp i Norge, men ikke husholdningenes kjøp i utlandet
I alt2,42,01,01,02,82,3
 
Matvarer og alkolholfrie drikkevarer4,00,3-0,11,01,13,1
Alkoholdrikker og tobakk mv.4,64,06,03,14,33,4
Klær og skotøy-3,2-4,1-3,1-1,3-2,0-0,8
Bolig lys og brensel2,06,31,2-2,04,91,4
Møbler og husholdningsartikler mv.3,3-0,3-0,60,10,53,0
Helsepleie3,02,12,23,02,62,5
Transport1,52,12,52,21,02,1
Post- og teletjenester-5,3-2,5-2,0-6,0-2,1-0,9
Kultur og fritid2,22,00,10,21,01,7
Utdanning4,63,83,44,67,23,2
Overnattings- og serveringstjenester3,93,22,62,53,02,5
Andre varer og tjenester5,23,11,29,07,03,0
Nordmenns konsum i utlandet4,0-2,91,4-0,74,75,6
Utlendingers konsum i Norge2,62,62,62,71,92,1
 
Varekonsum21,62,10,4-0,81,51,4
Tjenester23,22,71,63,33,72,7
Boligtjenester3,42,82,01,83,22,8
Andre tjenester3,12,71,34,14,02,7