211320_tabell_217908_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217908
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Konsum i husholdninger etter formål. Årlig volumendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
2Konsumet av varer og tjenester inkluderer utlendingers kjøp i Norge, men ikke husholdningenes kjøp i utlandet
I alt-0,24,02,33,52,12,2
 
Matvarer og alkolholfrie drikkevarer1,82,03,44,31,81,0
Alkoholdrikker og tobakk mv.-0,4-4,2-3,8-2,00,15,4
Klær og skotøy7,38,13,43,11,63,4
Bolig lys og brensel2,73,9-0,93,42,20,9
Møbler og husholdningsartikler mv.-3,78,45,812,50,00,9
Helsepleie3,23,12,5-0,10,04,0
Transport-4,48,73,91,81,1-0,2
Post- og teletjenester7,46,71,93,53,76,0
Kultur og fritid-1,00,02,4-0,11,83,9
Utdanning6,45,37,53,13,92,5
Overnattings- og serveringstjenester-4,00,23,34,22,33,4
Andre varer og tjenester-2,11,20,12,92,83,3
Nordmenns konsum i utlandet-5,212,59,411,07,84,4
Utlendingers konsum i Norge-5,46,11,93,63,43,8
 
Varekonsum2-0,85,11,23,11,11,0
Tjenester20,92,02,53,02,43,1
Boligtjenester2,62,42,03,22,12,4
Andre tjenester-0,11,72,72,92,53,6